John Wynter

John Wynter – nezaměňovat s Winter *1540?? - +1610?? Anglický kapitán a pirát.

Syn George Wyntera a Anny. Synovec sira Williama Wyntera.

Od mládí se plavil na obchodních lodích svého otce.

Byl kapitánem lodi ELIZABETH ve flotile viceadmirála Francise Drakea. Hlavním cílem výpravy bylo obeplutí světa. K tomu byl ustaven řídící výbor: John Wynter, Francis Drake a Thomas Doughty. Drake záměr po vyplutí změnil na loupežnou výpravu proti Španělům. V Karibiku a Atlantiku společně drancovali španělské lodě a osady. Viz sir Francis Drake.

Nedaleko průlivu Magalhães flotila zakotvila u Puerto San Julian v červnu 1578, kde se zbavili nepohodlného člena řídícího výboru, viz Thomas Doughty.

Po proplutí Magalhãesovým průlivem v září 1578, byl Drake s GOLDEN HIND bouří zahnán daleko na jih. Wynter s ELIZABETH zakotvil 7.září v dnešním jižním Chille a čekal, zda nespatří některou z ostatních lodí. 8.října 1578 se rozhodl pro návrat do Anglie Magalhãesovým průlivem. Do Anglie se vrátil koncem léta 1579.

V roce 1588 se zúčastníl úspěšného odražení španělské Felicissima Armada (Neporazitelné loďstvo, Invencible Armada, Grand Armada). Viz don Alonso Pérez de Guzmán y de Zúñiga-Sotomayor, en el Palacio de Medina-Sidonia.

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

Prameny: viz ZDROJE