George Wynter

George Wynter – nezaměňovat s Winter *1522?? - +1581. Anglický rejdař a finančník.

Bratr Williama Wyntera a otec Johna Wyntera.

S bratrem spolufinancoval výpravu kolem světa viceadmirála Francise Drakea. Společně vyslali vlastní loď ELIZABETH pod velením svého syna a kapitána Johna Wyntera, který byl členem tříčlenného výboru výpravy. Viz John Wynter.

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

Prameny: viz ZDROJE