Pedro Vaz da Veiga

Pedro Vaz da Veiga *1470?? - +srpen 1503. Portugalský kapitán. Pocházel z chudých poměrů. Vlastní pílí se vypracoval a byl povýšen na šlechtice.

Po korunovaci portugalského krále Manuela I. byla do Indie 6.dubna 1503 vyslána Pátá armada. Flotila devíti lodí pod velením admirála Afonse de Albuquerque. Tam byl Pedro jedním z kapitánů na lodi CATHARINA DIAS.

V srpnu 1503 při proplouvání Mysu Dobré Naděje v bouři kapitán s posádkou utonuli.

Jedinou zmínku o lodi CATHARINA DIAS s neznámým kapitánem jsme nalezli v italské kronice od Florentina Giovaniho da Empoli, který se plavby také zúčastnil. Empoli se o lodi zmiňuje jako o desáté a jediné, která se v Mysu Dobré Naděje potopila. V portugalských archívech není žádná zmínka o desáté lodi. Portugalci uvádí pouze jméno utonulého kapitána Pedro Vaz da Veiga, jméno lodi však neuvádějí.

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

Prameny: viz ZDROJE