Félix Lope de Vega y Carpio

Félix Lope de Vega y Carpio též Lopo Félix de Vega Carpio, Lope de Vega *1562 - +1635. Španělský námořník, barokní básník a dramatik.

Po studiích se musel oženit. Raději vstoupil do právě budované Felicissima Armada jako námořník druhé eskadry Kastilské admirála dona Diego Flores de Valdés. Viz Felicissima Armada.

V červenci 1588 vyplula z Lisabonu a z La Coruña spojená portugalsko-španělská Felicissima Armada.

V noci 7.srpna 1588 v Calais na Armadu zaútočilo několik branderů a podařilo se jim potopit pět lodí a tím rozbít formaci Španělů. Viz sir John Hawkins.

Po prohrané bitvě u Gravelines unikali Španělé na sever. Loď, na které sloužil, ztroskotala, Félix de Vega vyvázl živ a byl Angličany zajat. Během věznění napsal dvě hry – komedii „La Dana Boba“ a hru na počest královny Isabely Kastilské „El Mejor Moco de España“. Také se seznámil s dílem Williama Shakespeara. Později byl na čestné slovo propuštěn a počal spolupracovat s Williamem Shakespearem na divadelní hře o králi Filipu II.

V roce 1598 byl však z Anglie vyhnán.

Do konce svého života se věnoval psaní dramat a básní. Napsal až 1500 her a básní. Dodnes se z nich hraje přes 400 kusů.

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

Prameny: viz ZDROJE