Don Diego Flores de Valdés

Don Diego Flores de Valdés *1530 - +1595. Španělský voják, námořník, kapitán, viceadmirál a oblíbenec krále Filipa II.

Od mládí sloužil jako námořní voják a důstojník. Pod velením dona Álvara de Bazán se jako velitel námořních vojáků zúčastnil bitvy u Lepanta, viz Giovanni Andrea Doria. Později velel obsazení Portugalska po vznesení nároku krále Filipa II. na trůn v roce 1580, viz don Álvaro de Bazán y Guzmán marqués Santa Cruz de Mudela.

Stal se královým oblíbencem. V roce 1583 viceadmirál don Álvaro de Bazán vyslovil, že Anglie bude pro Španělsko vážnou hrozbou a králi navrhl vybudovat silnou flotilu Felicissima Armada (Neporazitelné loďstvo, Invencible Armada, Grand Armada).

9.2.1588 velkoadmirál Álvaro de Bazán však zemřel a byl nahrazen Alonsem Pérezem de Guzmánem vévodou Medina-Sidonia. Don Diego Flores de Valdés byl králem protlačen jako králův osobní zástupce a poradce velkoadmirála. Byl ustanoven admirálem druhé eskadry Kastilské ve Felicissima Armada, na lodi SAN CRISTÓBAL. Viz Felicissima Armada.

V červenci 1588 vyplula z Lisabonu a z La Coruña spojená portugalsko-španělská Felicissima Armada. Během cesty do Calais doporučoval don Diego Flores velkoadmirálovi dodržovat pasivní obranou formaci.

V noci 7.8.1588 v Calais na Armadu zaútočilo několik branderů a podařilo se jim potopit pět lodí a tím rozbít formaci Španělů. Jednotlivé španělské lodě už byly snadnou kořistí pro flotily Frobishera a Nassaua. Během bojů byla jeho loď poškozena. Dnes je tato bitva známá jako bitva u Gravelines, viz l l lord Charles Howard, 1.hrabě z Nottinghamu (Howard Effingham).

Don Diego Flores po obeplutí Skotska a Irska v listopadu přistál v Laredo. Poté, vědom si svého selhání za neúspěch Armady, se uchýlil do ústraní v exilu, kde za několik let zemřel.

Současní historici dávají plnou vinu za neúspěch Felicissima Armada nejen Diegu Flores de Valdés, ale také králi Filipu II.

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

Prameny: viz ZDROJE