Slavní kapitáni a hrdinové
strana V

Pedro Vaz da Veiga *1470?? - +?.8.1503. Portugalský kapitán. Pocházel z chudých poměrů. Vlastní pílí se vypracoval a byl povýšen na šlechtice.

Po korunovaci portugalského krále Manuela I. byla do Indie 6.dubna 1503 vyslána Pátá armada. Flotila devíti lodí pod velením admirála Afonse de Albuquerque. Tam byl Pedro jedním z kapitánů na lodi CATHARINA DIAS.

V srpnu 1503 při proplouvání Mysu Dobré Naděje v bouři kapitán s posádkou utonuli.

Jedinou zmínku o lodi CATHARINA DIAS s neznámým kapitánem jsme nalezli v italské kronice od Florentina Giovaniho da Empoli, který se plavby také zúčastnil. Empoli se o lodi zmiňuje jako o desáté a jediné, která se v Mysu Dobré Naděje potopila. V portugalských archívech není žádná zmínka o desáté lodi. Portugalci uvádí pouze jméno utonulého kapitána Pedro Vaz da Veiga, jméno lodi však neuvádějí.

 

Don Diego Flores de Valdés *1530 - +1595. Španělský voják, námořník, kapitán, viceadmirál a oblíbenec krále Filipa II.

Od mládí sloužil jako námořní voják a důstojník. Pod velením dona Álvara de Bazán se jako velitel námořních vojáků zúčastnil bitvy u Lepanta, viz Giovanni Andrea Doria. Později velel obsazení Portugalska po vznesení nároku krále Filipa II. na trůn v roce 1580, viz don Álvaro de Bazán y Guzmán marqués Santa Cruz de Mudela.

Stal se královým oblíbencem. V roce 1583 viceadmirál don Álvaro de Bazán vyslovil, že Anglie bude pro Španělsko vážnou hrozbou a králi navrhl vybudovat silnou flotilu Felicissima Armada (Neporazitelné loďstvo, Invencible Armada, Grand Armada).

9.2.1588 velkoadmirál Álvaro de Bazán však zemřel a byl nahrazen Alonsem Pérezem de Guzmánem vévodou Medina-Sidonia. Don Diego Flores de Valdés byl králem protlačen jako králův osobní zástupce a poradce velkoadmirála. Byl ustanoven admirálem druhé eskadry Kastilské ve Felicissima Armada, na lodi SAN CRISTÓBAL. Viz Felicissima Armada.

V červenci 1588 vyplula z Lisabonu a z La Coruña spojená portugalsko-španělská Felicissima Armada. Během cesty do Calais doporučoval don Diego Flores velkoadmirálovi dodržovat pasivní obranou formaci.

V noci 7.8.1588 v Calais na Armadu zaútočilo několik branderů a podařilo se jim potopit pět lodí a tím rozbít formaci Španělů. Jednotlivé španělské lodě už byly snadnou kořistí pro flotily Frobishera a Nassaua. Během bojů byla jeho loď poškozena. Dnes je tato bitva známá jako bitva u Gravelines, viz l l lord Charles Howard, 1.hrabě z Nottinghamu (Howard Effingham).

Don Diego Flores po obeplutí Skotska a Irska v listopadu přistál v Laredo. Poté, vědom si svého selhání za neúspěch Armady, se uchýlil do ústraní v exilu, kde za několik let zemřel.

Současní historici dávají plnou vinu za neúspěch Felicissima Armada nejen Diegu Flores de Valdés, ale také králi Filipu II.

 

Don Pedro de Valdés y Menéndez de Lavandera též Pedro de Valdes, Valdez *1544 - +1615 Gijón. Španělský voják, kapitán a admirál.

Jako druhorozený z rodu nižší šlechty byl dán na studium bohoslovectví. V 16 letech však utekl a vstoupil do vojska neapolského místokrále. Vyznamenal se v boji s Osmany ve východním Středomoří. Záhy byl přijat do rytířského Řádu sv. Jakuba z Compostelly.

V roce 1566 vstoupil do španělského námořnictva a sloužil u západoindického loďstva pod velením admirála Pedra Menéndez Aviles. S ním se podílel na dobývání Floridy a boji s Francouzi, hlavně proti francouzským hugenotům. Poté byl jmenován velitelem eskortních lodí doprovázející zlaté galeony do Španělska.

V roce 1575 byl Pedro de Valdés jmenován velitelem Flanderského loďstva (Capitán General de la Armada de Flandry). Podílel se na bitvách s holandsko-anglickým loďstvem při záboru Antverp.

V roce 1580 při obsazování Portugalska, viz don Álvaro de Bazán y Guzmán marqués Santa Cruz de Mudela, byl Pedro de Valdés pověřen námořní blokádou Azorského ostrova Terceira. Sem se uchýlil nelegitimní portugalský dědic António Prior z Crato. Při blokádě však Pedro de Valdés utrpěl těžké ztráty a ustoupil do Lisabonu.

Álvaro de Bazán jej začlenil do své flotily. V roce 1587 však byla část Armady v Cádizu napadena a zničena, viz sir Francis Drake.

9.2.1588 velkoadmirál Álvaro de Bazán zemřel a byl nahrazen Alonsem Pérezem de Guzmánem vévodou Medina-Sidonia.

Don Pedro de Valdés byl ustanoven admirálem páté eskadry Andaluské ve flotile Felicissima Armada (Neporazitelné loďstvo, Invencible Armada, Grand Armada) na lodi NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO. Viz Felicissima Armada.

Již s předstihem upozorňoval na slabiny taktiky a nepružnost formací při možném boji s Angličany.

V červenci 1588 vyplula z Lisabonu a z La Coruña spojená portugalsko-španělská Felicissima Armada.

Během cesty do Calais 28.7.1588 došlo k boji s Angličany a loď byla vážně poškozena. Pedro de Valdés se druhý den vzdal manovaru REVENGE admirála sira Francise Drakea. Byl uvězněn v londýském Toweru a propuštěn za výkupné až po pěti letech. Ve vězení spolupracoval na anglo-španělském slovníku. Jeho jméno použil Shakespeare ve své hře pro postavu piráta Valdése.

Po návratu byl povýšen na markýze de Canadejas. V roce 1602 byl jmenován guvernérem Kuby. Tam vybudoval flotilu proti karibským pirátům. V roce 1608 se vrátil do Španělska na odpočinek do svého rodného domu.

 

Félix Lope de Vega y Carpio též Lopo Félix de Vega Carpio, Lope de Vega *1562 - +1635. Španělský námořník, barokní básník a dramatik.

Po studiích se musel oženit. Raději vstoupil do právě budované Felicissima Armada jako námořník druhé eskadry Kastilské admirála dona Diego Flores de Valdés. Viz Felicissima Armada.

V červenci 1588 vyplula z Lisabonu a z La Coruña spojená portugalsko-španělská Felicissima Armada.

V noci 7.srpna 1588 v Calais na Armadu zaútočilo několik branderů a podařilo se jim potopit pět lodí a tím rozbít formaci Španělů. Viz sir John Hawkins.

Po prohrané bitvě u Gravelines unikali Španělé na sever. Loď, na které sloužil, ztroskotala, Félix de Vega vyvázl živ a byl Angličany zajat. Během věznění napsal dvě hry – komedii „La Dana Boba“ a hru na počest královny Isabely Kastilské „El Mejor Moco de España“. Také se seznámil s dílem Williama Shakespeara. Později byl na čestné slovo propuštěn a počal spolupracovat s Williamem Shakespearem na divadelní hře o králi Filipu II.

V roce 1598 byl však z Anglie vyhnán.

Do konce svého života se věnoval psaní dramat a básní. Napsal až 1500 her a básní. Dodnes se z nich hraje přes 400 kusů.

 

DALŠÍ SE PŘIPRAVUJÍ

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

Aktualizováno: 15. června 2015

Prameny: viz ZDROJE