Gunnbjörn Ulfsson

Gunnbjörn Ulfsson též Gunnbjørn Ulvsson, Ulf-Krakusson *880?? Norsko - +935?? Viking, mořeplavec a průzkumník.

Byl synem Ulfa Krakuse.

Asi kolem roku 910 při běžné obchodní cestě ze Skandinávie na Island v několika denní bouři zabloudil a objevil útesy na východ od Grónska. Útesy pojmenoval Gunnbjørnarsker. Protože padla mlha, vrátil se na Island.

V dalších letech pokračoval v hledání a několikrát přistál u břehů Newfoundlandu a Labradoru. Později zemi osídlil s dalšími Vikingy. Psané zprávy nejsou dochovány, přesto osídlení potvrdil sám Leif Eriksson.

Je po něm pojmenováno mnoho míst v Grónsku. Mezi nejzřetelnějšími je nejvyšší hora v Grónsku Gunnbjørn Fjeld 3694 m n.m. na východním pobřeží.

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

1. října 2014

Prameny: viz ZDROJE