Luis Váez de Torres

Luis Váez de Torres *1565?? Galicia, Portugalsko - +1610-13?? Portugalský mořeplavec, objevitel a kapitán ve službách Španělska.

V roce 1605 Pedro Fernandes de Queirós připravoval tři lodě pro expedici do jižního Pacifiku k objevení bájné Jižní země. De Torres byl přijat jako de Queirósův zástupce a kapitán lodě SAN PEDRO. 21.prosince 1605 vypluli z Callao, přístavu města Limy tehdy španělské místokrálovství. Vypluli se stošedesáti námořníky tři lodě. Vlajková loď kapitána de Queiróse SAN PEDRO Y SAN PABLO, SAN PEDRO kapitána de Torres a zásobovací loď LOS TRES REYES.

Při této expedici mapovali Tichý oceán a v květnu 1606 objevili mnoho ostrovů. Mimo jiné Nové Hebridy nyní součást Vanuatské republiky, Pitcairnovy ostrovy atd. Také objevili velký ostrov, který byl pojmenován na počest krále Filipa III., pocházejícího z rakouského Habsburského rodu. Ostrov tedy nazvali La Austrialia del Espiritu Santo (Země Rakouská Ducha Svatého), v domnění že se jedná o součást Jižní země odtud původ názvu Austrálie. Na tomto ostrově se pro silný odpor domorodců nepodařilo vybudovat kolonii Nový Jeruzalém.

Španělé, Holanďané a Angličané dosud vedou spory o prvenství objevu Austrálie.

Při dalším hledání Jižní země, v noci 11.června 1606 flotilu rozdělila bouře. Kapitán Luis Váez de Torres na lodi SAN PEDRO spolu se zásobovací lodí hledali po bouři vlajkovou loď SAN PEDRO Y SAN PABLO. Pak přistáli na nejbližším neznámem ostrůvku, dnešní Torresův ostrov. Potom se s jednou opravenou lodí vrátili na Espiritu Santo v naději ke shledání s vlajkovou lodí. Po marném čekání de Torres odplul. Cestou objevil a zmapoval úžinu mezi Novou Guineou a Austrálií, dnešní Torresův průliv. Tím dokázal, že Nová Guinea nebyla tou Jižní zemí. Tento objev byl Španěly zatajen, a v roce 1762 byl průliv znovuobjeven, když tudy proplul James Cook.

Dál de Torres pokračoval kolem Moluk a v květnu 1607 přistál na Filipínách v Manile. Po návratu do Španělska se dověděl že výprava de Queiróse byla králem Filipem III. a svatou inkvizicí odsouzena jako neúspěšná.

Později ve Španělsku psal díla o svých objevech a kreslil mapy. Díky španělské inkvizici zemřel v ústraní.

Z nám nepochopitelných důvodů nebyly jeho dokumenty o cestách publikovány. A nejen to, byly odstraňovány zejména svatou inkvizicí ze španělských archívů včetně map. Naše domněnka je, že objevy de Torrese svaté inkvizici vadily. Asi kolem roku 1763 se hydrologu z britské admirality Alexandru Dalrymplovi podařilo získat nějaké dokumenty o Torresových cestách. Na těchto základech zpracoval mapy k potřebám přírodovědce Josepha Bankse. Ten jako velmi blízký spolupracovník informace a mapu předal Jamesi Cookovi. Podle mapy Cook zjistil, že znovuobjevenou úžinou de Torres již proplul v roce 1606 a na jeho počest ji nazval Torresova úžina. V 19. století byly v Pacifiku objevené ostrovy nazvány Ostrovy Luise Váeze de Torres (Torres Islands), viz Korálové moře.

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

Prameny: viz ZDROJE