Rui Lourenço Ravasco

Rui Lourenço Ravasco *?? - +1505?? Portugalský kapitán a obchodník.

Po korunovaci portugalského krále Manuela I. byla do Indie 6.dubna 1503 vyslána Pátá armada. Flotila devíti lodí pod velením admirála viz Afonse de Albuquerque. Tam byl Rui jedním z kapitánů.

Z Lisabonu vyplul jako kapitán v eskadře pod velením viz António de Saldanha.

U Kapverd byla eskadra v bouři rozptýlena a po namáhavém hledání se Ravasco setká se Saldanhou u ostrova Svatého Tomáše. Mysem Dobré naději proplují až v září a přitom Ravasco ztratil kontakt se Saldanhou. Zamířil na sever, protože doufal v setkání s ostatními a zakotvil v Mosambiku.

Netrpělivý Ravasco odplul a v listopadu přistál v Zanzibaru a cestou napadal arabské obchodní lodě. Později v Malindi jej dohonil Saldanha a společně podnikli útok na Mombasu, která odmítala vyplatit roční poplatek. Po nerozhodném boji se dohodli na smíru. V Malindi zůstali do příštího roku. Během této doby napadali arabské obchodní lodě. Ponechali v úschově v Malindi svou kořist a v dubnu 1504 vypluli do Indie. Měli však lodě ve velmi špatném stavu a bylo nutné přistát pro generální opravy. V září je našla Šestá armada, která jim pomohla dokončit opravy a začlenila je do své flotily. V Cochinu přistáli v říjnu 1504.

Ravasco se zúčastnil obléhacích bojů o Cranganore. Pravděpodobně zde padl.

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

Prameny: viz ZDROJE