Martín Alonso Yáñez Pinzón

Martín Alonso Yáñez Pinzón známý jako Martín Alonso Pinzón *1441? Palos de la Frontera – +31.3.1493. Španělský stavitel lodí, kapitán a spoluobjevitel.

Byl synem otce Martína a matky Mayor Pinzónů z významné a bohaté námořní rodiny. Měl dva mladší bratry, také námořníky.

Od dětství se plavil jako plavčík, vypracoval se na kapitána obchodních lodí své rodiny. Později byl znám pro svou odvahu a námořní zkušenosti během bojů Katalánska a Aragonie s Portugalskem. Oženil se s María Alvarez, měli dva syny a tři dcery.

Martín Alonso se vrátil z obchodní cesty v Římě, když s bratry dostal v květnu 1492 od královského dvora příkaz plně spolupracovat s Kryštofem Kolumbem a připravit s ním cestu na západ. Sám Kryštof Kolumbus si velmi chválil pomoc bratrů Pinzónů. 3.8.1492 vyplul z Palos de la Frontera s Kryštofem Kolumbem. Vlajková karaka LA SANTA MARÍA byla pod velením Kryštofa Kolumba, Martín Alonso plul jako kapitán karavely LA PINTA. Spolu s ním pluli i bratři Francisco Martín jako první důstojník na LA PINTA a Vicente Yáñez jako kapitán na lodi LA NIÑA.

Na Kanárských ostrovech doplnili zásoby.

Po čtyřech týdnech plavby posádky ze strachu reptaly. Martín Alfonso s posádkami vyjednal další tři dny plavby, po kterých uvidí zemi. Námořník, viz Rodriguez de Triana, ze stěžně LA PINTA zpozoroval 12.10.1492 ve dvě v noci, tedy již po dvou dnech, zemi. Dopluli k dnešním Bahamám a ostrov, u kterého přistáli, Kolumbus nazval San Salvador. Dnes na tomto místě přistání stojí velký kamenný kříž a původní Kolumbův dřevěný kříž je uložen v místním kostele.

Došlo ke sporům mezi Martínem Alonsem a Kryštofem Kolumbem a 21.11. se LA PINTA oddělila od flotily kvůli vlastnímu průzkumu. S bratrem Franciscem objevil a prozkoumal neznámý ostrov, dnešní Portorico. 6.1.1493 se opět LA PINTA připojila ke Kolumbovi. Na cestě do Španělska u Azorských ostrovů je bouře rozdělila. Poté Martín Alonso přistál ve španělském Bayona. Odtud se vrátil do Palos de la Frontera 15.3.1493. Postihla jej však nemoc a 31.3.1493 zemřel. Je pohřben v místním františkánském klášteře Santa María v La Rabidad.

V Palos de la Frontera má společnou sochu s bratrem Vicente Yáñez Pinzónem i svou samostatnou sochu. V rodném domě je dnes muzeum bratrů Pinzónů. Je připomínán i v několika filmech a bratři jsou také na slavném obraze s Kryštofem Kolumbem „Primer desembarco de Cristóbal Colón en América“ od Dióscoro Teófilo Puebla Tolína z roku 1862.

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

Aktualizováno: 18. května 2015

Prameny: viz ZDROJE