Diogo Fernandes Pereira de Setúbal

Diogo Fernandes Pereira též Diogo Fernandes de Setúbal, Peteira *1470?? Setúbal - +1510?? Portugalský navigátor a kapitán. Objevitel Madagaskaru, Sokotry a souostroví Maskareny. Jako první plul jižně a východně od Madagaskaru a objevil možnost zkrácení cesty do Indie.

Pocházel z chudých poměrů. Vlastní pílí se vypracoval a byl povýšen na poddůstojníka. Později sloužil na lodích jako důstojník a navigátor.

Po korunovaci portugalského krále Manuela I. byla do Indie 6.dubna 1503 vyslána Pátá armada. Flotila devíti lodí pod velením admirála viz Afonse de Albuquerque. Tam byl Diogo jedním z kapitánů na lodi CONCEPÇÃO (DE SETÚBAL). Ačkoli nebyl šlechtic ani boháč, byl majitelem lodě a kupcem z města Setúbal jmenován kapitánem.

Z Lisabonu vyplul jako kapitán v eskadře pod velením viz António de Saldanha.

U Kapverd v bouři byla eskadra rozptýlena a po namáhavém hledání se Diogo rozhodl proplout Mysem Dobré Naděje a zakotvil v Mosambiku, kde čekal na ostatní. Pak pokračoval na východ a objevil Madagaskar, který obeplul z jihu na východ. Dále pokračoval na sever mimo dohled afrického pobřeží až objevil ostrov Sokotra. Zde Pereira v prosinci zakotvil a přečkal zimu, protože letní monzunové větry pominuly. Diogo byl velmi překvapen přítomností syrských křesťanských obyvatel ostrova Sokotra. Do Indie odplul v únoru 1504 a v březnu připlul do Cochinu, kde právě zuřily boje se Zamorinem a ihned se zapojil do bitvy.

Po návratu v roce 1505 jeho zpráva o objevení ostrovů Madagaskaru a Sokotry zaujala královský dvůr. Především Sokotra byla zajímavá pro svou optimální strategickou polohu a křesťanské obyvatelstvo. Ostrov nabízel možnost kontroly monopolu obchodu s kořením. Téměř okamžitě byly vypracovány plány na jeho uchvácení. Velitelem akce byl určen Afonso de Albuquerque kapitán lodi CISME (CIRNE) u Osmé armady admirála Tristão da Cunha, která vyplula v polovině roku 1506. Diogo byl na lodi CISME loďmistrem. V prosinci zakotvili v Mosambiku a pod vedením Dioga byl proveden průzkum Madagaskaru a jeho okolí. 9.února 1507 východně objevil ostrovy Réunion (Ilha de Santa Apollonia), Mauricius (Ilha de Cirne) a Rodrigues (Ilha de Diogo Fernandes). Toto souostroví bylo roku 1512 pojmenováno Maskarény.

Pak se opět připojil k Osmé armadě a zúčastnil se obsazení Sokotry. Tam také již zůstal do konce svých dnů.

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

Prameny: viz ZDROJE