Daniel Plowman

 

Daniel Plowman *1660?? - +září 1703. Anglický kapitán a korzár působil v Karibiku. V červenci 1703 vypravil guvernér Bostonu Joseph Dudley loď CHARLES kapitána Plowmana proti francouzkým a španělským lodím. Nedlouho po vyplutí onemocněl a z důvodu karantény zůstal ve své kajutě. Posádka vedená proviantním důstojníkem Anthony Holdingem se však vzbouřila a za svého kapitána si zvolila poručíka Johna Quelche. Koncem září kapitán Daniel Plowman v horečkách zemřel.

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

1. července 2013

Prameny: viz ZDROJE