Miguel de Oquendo y Segura

Miguel de Oquendo y Segura též Miguel de Oquendo y Domínguez de Segura  *1534 Donostia-San Sebastián - +24.9.1588. Španělský kapitán, admirál a rytíř Řádu sv. Jakuba z Compostelly.

Pocházel z rodu nižší šlechty. V 15 letech vstoupil do španělského námořnictva. V roce 1580 se podílel na obsazení Portugalska podle nároku španělského krále Filipa II.

V roce 1575 se zúčastnil se svou vlastní lodí dobití berberského Oranu (Ouahran), dnes v Alžírsku. V roce 1577 byl povýšen na kapitána.

V roce 1582 se stal admirálem eskadry z Guipúzcoa. Pak ho admirál don Álvaro de Bazán začlenil do své flotily. Spolu s ním se v letech 1582-83 zúčastnil dobití Azorských ostrovů São Miguel,  Terceiry a Faial, viz Don Álvaro de Bazán y Guzmán marqués Santa Cruz de Mudela. Miguel de Oquendo vždy před biítvou provedl průzkum. V roce 1584 byl oceněn přijetím do Řádu rytířů sv. Jakuba z Compostelly.

Po úspěšném dobytí Azor spolupracoval na budování Felicissima Armada (Neporazitelné loďstvo, Invencible Armada, Grand Armada). V roce 1587 však byla část Armady v Cádizu zničena, viz sir Francis Drake.

9.2.1588 velkoadmirál Álvaro de Bazán zemřel a byl nahrazen Alonso Pérez de Guzmán vévoda Medina-Sidonia. Miguel de Oquendo byl ustanoven admirálem čtvrté eskadry z Guipúzcoa ve Felicissima Armada, na lodi SANTA ANA. Viz Felicissima Armada.

S předstihem upozornil na slabiny taktiky španělských čtvercových formací, která značně snižovala palebnou sílu a poskytovala snadný cíl Angličanům.

V červenci 1588 vyplula z Lisabonu a La Coruña spojená portugalsko-španělská Felicissima Armada. Cílem invaze v Anglii bylo zajmout královnu, vysoké státní úředníky a změnit politický systém. Viz lord Charles Howard, 1.hrabě z Nottinghamu (Howard Effingham).

Během cesty do Calais jeho eskadra proti rozkazu aktivně a úspěšně odrážela anglické útočníky. V noci 7.8.1588 v Calais na Armadu zaútočilo několik branderů, které zapálily i jeho loď. Miguel de Oquendo a většina jeho posádky se zachránila na ostatních lodích. Po prohrané bitvě u Gravelines a plavbě kolem Skotska v bouři u Irska utonul.

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

Aktualizováno: 15. září 2017

Prameny: viz ZDROJE