Sir Robert Mansell

Sir Robert Mansell *1573 Wales - +20.6.1656. Anglický námořník, kapitán, admirál královského námořnictva a člen parlamentu.

V mládí sloužil jako řadový námořník a vypracoval se do vyšších hodností.

Byl dvakrát ženatý a bezdětný.

V roce 1596 byl kapitánem lodi VANGUARD ve flotile barona z Essexu při útoku na Cádiz. Po úspěšném návratu byl Robert Mansell povýšen do šlechtického stavu.

V roce 1597 pod baronem z Essexu byl na výpravě na Azory. Po návratu se zúčastnil tažení proti Irsku.

Na podzim roku 1600 došlo k souboji mezi Robertem Mansellem a sirem Johnem Heydonem. Souboj skončil vítězstvím pro Mansella useknutím ruky Heydona.

V následujícím roce se aktivně přičinil při zatčení vzbouřenců proti královně, kterými byli hrabě z Essexu a bratři sir John a sir Christopher Heydonové.

Na podzim roku 1602 byl pověřen velením spojené anglo-holandské flotily devíti galeon, karak a galiot. Holandské části flotily velel Jan van Cant. Bojovali proti šesti španělským galérám s více jak 3000 muži pod velením Frederico Spinola. Bitva byla vítězná s minimálními ztrátami pro Angličany. Španělé ztratili tři galéry a přes 2000 mužů. Tento konflikt je známý jako bitva v Úzkém moři (Battle of the Narrow Seas), jedná se o oblast mezi Dover a Calais.

V roce 1603 byl povýšen na viceadmirála, a roku 1604 se stal pokladníkem Královského námořnictva.

Od roku 1604 byl po dalších dvaadvacet let členem parlamentu.

V roce 1609 se stal spoluzakladatelem obchodní Londýnské společnosti (London Company).

V roce 1615 získal monopol na výrobu skla. V Newcastlu založil první sklárnu a posléze mnoho dalších po celé Anglii. Jeho sklárny byly výjimečné tím, že zřejmě jako první v celé Evropě začaly používat při vytápění uhlí.

V roce 1618 byl odvolán z funkce pokladníka Královského námořnictva a jmenován viceadmirálem Anglie.

V roce 1620 spoluzaložil obchodní Plymouthskou společnost (Plymouth Company).

V letech 1620-21 likvidoval jako admirál ve Středozemním moři alžírské korzáry. Pod jeho velením byl i sir Richard Hawkins.

Na jeho počest pojmenoval sir Thomas Button v roce 1613 v dnešním viz Kanadském arktickém souostroví (KAS) ostrov Roberta Mansella (Mansel Island) 62°0′N 79°50′W.

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

Prameny: viz ZDROJE