Margos z Keryneia

Margos z Keryneia *?? - +229 př.n.l. Řecký státník, reformátor a admirál. Byl prvním zvoleným admirálem řeckého Aetolianského námořního spolku.

Margos již v mládí kolem roku 275 př.n.l. vstoupil do politky. Sesadil vládu tehdejších tyranů. Po vstupu města Keryneia do Aetolianského (také Aitólský) námořního spolku byl Margos zvolen předním politikem. V roce 256 prosadil snížení počtu generálů. Byl také zvolen admirálem flotily Aetolianského spolku proti rostoucí moci ilyriských a jaderských pirátů viz královna Teuta.

V roce 229 př.n.l. u Paxosu došlo k bitvě ilyriských pirátů s řeckou Aetolianskou flotilou. Margos z Keryneiy velel 10 lodím proti 7 lodím Ilyriců pod velením viz Demetrius z Pharos. V této bitvě sám admirál Margos z Keryneia padl a řecká flotila byla poražena.

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

20. června 2015

Prameny: viz ZDROJE