Juan de Mazuela

Juan de Mazuela *1500?? - +????. Španělský kapitán a dobyvatel.

Námořníkem byl od mládí. Zpočátku sloužil na lodích zásobujích nové španělské kolonie v Karibiku. Později byl začleněn pod velení admirála viz Antón de Alaminos. Ten s 11 loděmi pod vedením Hernána Cortése odplul v roce 1519 proti vůli guvernéra Kuby na Yucatán. Viz Hernán Cortés.

Hernán Cortés po dobytí Mexika vyslal v roce 1532 výpravu dvou lodí na sever, objevit severozápadní cestu zvanou Aniana z Pacifiku do Atlantiku. Velitelem výpravy byl viz Diego Hurtado de Mendoza na vlajkové lodi SAN MARCOS. Juan de Mazuela byl kapitánem na druhé lodi SAN MIGUEL.

Výprava vyplula z Tehuantepecu (dnes Santo Domingo Tehuantepec). Během této výpravy objevili a pojmenovali západní břehy Mexika dnešních oblastí Colina, Guerrero, Jalisco, Michoacan a Nayarit. Objevili také ostrovy Marie (Islas Marias) sestávající se z Maria Madre, Maria Magdalena a Maria Cleofas. Po průzkumu ostrovů bylo potřeba doplnit zásoby a vodu. Vpluli do přírodních kanálů v Matachénu (Nayarit), kde jim španělský conquistador a správce oblasti Nuño Beltrán de Guzmán odmítl doplnit zásoby. Byli nuceni se zásobit jinde. Později vypluli a v bouři byly lodě rozděleny. Poté Juan de Mazuela po dlouhém vyčkávání se vrátil do Tehuantepecu.

Nadále sloužil Hernánu Cortésovi při dalším rozšiřování španělských držav.

Do Španělska se již nevrátil. Je pravděpodobné, že se natrvalo usadil ve střední Americe.

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

15. června 2015

Prameny: viz ZDROJE