William Hawkins

William Hawkins *1560?? - +1615?? Anglický kapitán a vyslanec Východoindické společnosti v Agře.

Byl synem Williama Hawkinse Amadas a jeho ženy z prvního manželství a synovcem Johna Hawkinse.

Během pobytu v Indii se oženil s arménskou princeznou, dcerou arménského chána Mubarika.

V mládí se zaučoval u otce a strýce námořnímu obchodu.

Od roku 1582 sloužil u Královského námořnictva na lodi FENTON.

V roce 1588 se podílel na úspěšném odražení španělské Felicissima Armada (Neporazitelné loďstvo, Invencible Armada, Grand Armada). Viz Juan Martínez de Recalde.

V roce 1589 se zúčastnil výpravy English Armada (Contra Armada, Invencible Inglesa) do Španělska a Portugalska pod velením admirála Francise Drakea. Invaze skončila naprostou katastrofou, viz Maria Mayor Fernández de Cámara y Pita.

Jako kapitán lodi HECTOR Východoindické společnosti byl roku 1607 vyslán do Agry k mogulskému vládci Akbarovi. Přistál v Suratu v srpnu 1608, kde byla jeho loď HECTOR zadržena Portugalci a on sám byl vzat do zajetí. V roce 1609 byl propuštěn a 16.4. došel do Agry.

Zde zjistil, že vládce Akbar Veliký (Akbar-e Azám) zemřel a nyní vládne Džahángíra (Núruddín Džahángír, Jahangir). Hawkins jím byl vřele přijat.

Stal se Džahángírovým oblíbencem pod jménem English Khan. Získal povolení k založení obchodní stanice pro Anglickou Východoindickou společnost v Suratu.

Na nátlak portugalského místokrále bylo povolení ke zřízení stanice anulováno. Hawkins se dále snažil vyjednat povolení, ale 2.11.1611 se vrátil do Anglie bez úspěchu.

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

Prameny: viz ZDROJE