William Hawkins Amadas

William Hawkins Amadas též Hawkyns *1530 - +7.10.1589. Anglický kapitán, starosta a korzár.

Byl synem Old Williama Hawkinse a Joany Trelawny, bratr Johna a strýc Richarda Hawkinse. Též bratranec Francise Drakea.

V mládí se učil obchodnímu řemeslu u svého otce.

Před rokem 1565 se oženil a měli tři dcery a syna Williama.

Byl třikrát starostou Plymouthu. Podporoval a financoval školy pro chudé. Inicioval myšlenku založit fond na podporu vysloužilých námořníků, nemocnici a pomoc pro pozůstalé. Toto realizoval až bratr sir John Hawkins.

V roce 1582 v Karibiku drancoval španělské zlaté galeony. Doprovázel ho synovec Richard Hawkins.

Podruhé se oženil s Mary Halse a měli sedm dětí.

Roku 1585 královna Alžběta I. financovala a pověřila Francise Drakea velením trestné výpravy do Španělska. William byl kapitánem lodi HAWKINS. Cílem bylo osvobodit zajaté anglické obilní lodě a dle své vůle vydrancovat co nejvíce španělských měst. Cestou se dozvěděli, že zajaté lodě byly již propuštěny. Proto změnili plán a vypluli do Karibiku k velmi bohatému Santu Domingu, jež bylo hlavním městem španělské nadvlády ve Střední Americe. 31.12.1585 bylo město lehce dobyto ze souše, protože Španělé bránili přístav jen z moře.

Následující den Angličané město krutě vydrancovali, od obyvatel vybrali bohaté výkupné a vypálili. Pak vydrancovali ještě Saint Augustin. Poté 10.6.1586 přistáli u ostrova Roanoke, který byl tehdy první anglickou kolonií v Severní Americe. Odtud na žádost místního guvernéra odvezli anglické osadníky zpět do Anglie. 27.7.1586 přistáli s velkou slávou v Portsmouthu.

Útok na Santo Domingo se stal předělem anglo-španělských vztahů, protože byl považován za útok proti králi Filipovi II., Španělsku i dosud neotřesitelné španělské nadvládě v Americe.

V roce 1588 se jako kapitán lodi GRIFFIN zúčastnil úspěšné obrany Anglie před útokem portugalsko-španělské Felicissima Armada (Neporazitelné loďstvo, Invencible Armada, Grand Armada). Viz don Alonso Pérez de Guzmán y de Zúñiga-Sotomayor en el Palacio de Medina-Sidonia.

Zemřel v rodinném kruhu 7.10.1589.

V kostele Sv.Mikuláše v Deptfordu mu jeho bratr John postavil sochu s nápisem vděčnosti.

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

Prameny: viz ZDROJE