Snæbjörn Galti Holmsteinsson

Snæbjörn Galti Holmsteinsson též Snæbjørn *910?? Skandinávie (Norsko) - +978?? Grónsko. Byl Viking, mořeplavec, jarl a neoficiální objevitel Grónska.

Z hospodských povídaček na Islandu se dozvěděl o náhodném objevu útesů na západě viz Gunnbjörn Ulfsson. Kolem roku 960 proplul kolem útesů, dnes známé jako Gunnbjørnarsker a dál na západ. A skutečně zahlédl zemi. Po průzkumu se vrátili na Skandinávii.

Po letech připravil novou výpravu několika lodí a odpluli osídlit novou zemi, kde přistáli na místě vhodném ke stavbě osady a polností. Asi roku 978 došlo ke sporům v osadě, která vyústila v krvavou katastrofu. Snæbjörn Galti byl zabit.

Za objevitele Grónska je však považován viz Erik Rudý Thörvaldsson.

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

Prameny: viz ZDROJE