Augustin Heřman

Augustin Heřman též Augustine Herrman Bohemiensis *1605 Mšeno - + 11.11.1686 Maryland. Český kapitán, obchodník, kartograf, diplomat a korzár v holandkých službách a nejvýznamnější český vystěhovalec v USA.

Byl synem husitského faráře Abrahama Heřmana z kostela sv.Jana.

V dětství po bitvě na Bílé hoře jeho rodina husitského vyznání emigrovala před náboženským pronásledováním do Holandska. Tam se také uchýlili i další čeští exulanti. Tady bylo Augustinovi dáno vzdělání v zeměměřičství, kartografii a jazycích. Mluvil plynně česky, holandsky, španělsky, francouzsky, německy, anglicky a latinsky. Po studiích si našel práci u Holandské obchodní Západoindické společnosti v Amsterdamu. Roku 1633 se spoluúčastnil odkupu pozemků od indiánů (nyní Philadelphia). Později byl opět vyslán do Ameriky, jako zástupce obchodní společnosti Pietera Gabryho, aby založil obchodní stanici ve Virginii. Roku 1644 se trvale usadil ve státě New York (tehdy Nové Holandsko). S pomocí společnosti Gabry & Sons založil obchod s kožešinami a tabákem a také zavedl pěstování indigovníku. Pro tento účel si Heřman od Gabryho vypůjčil peníze. Stal se tak průkopníkem zámořského obchodu a největším exportérem kožešin a tabáku do Evropy. Heřman dosáhl vysokého společenského a ekonomického postavení, vlastnil tři nemovitosti. V roce 1647 guvernér kolonie Peter Stuyvesant jmenoval Augustina Heřmana do Nejvyšší správní rady, známé také jako Rada devíti. Augustin byl zároveň aktivní jako korzár s požehnáním guvernéra Stuyvesanta a kapitán fregaty LA GRACE (neplést si s LA GARSE) v Karibiku a Atlantiku. Napadal a zajímal lodě z nepřátelských kolonii, pirátské rovnou potápěl. Nejvíc se proslavil zajetím dvou španělských barků u Guatemaly (bark byl větší a rychlejší než obratnější  briga ). V roce 1649 jako člen Rady devíti podal stížnost do Amstredamu na guvernérovu přílišnou tvrdost ve správě kolonie. Roku 1651 zemřel Heřmanův společník a věřitel Gabry a o splacení dluhu se přihlásil jeho syn. To hrálo do karet Stuyvesantovi a intrikami Augustina dostal do finanční krize. Přes obtíže a krátké věznění splatil Heřman dluh Gabrymu.

10.2.1651 se oženil s Jannetje Marií Varleth, dcerou holandských osadníků. Měli spolu pět dětí. Díky ůsilí občana Mšena dr.Miloslava Rechcígla bylo nalezeno třicetdva zákonodárců a senátorů USA, přímých potomků Augustina Heřmana. Augustin byl díky svým jazykovým znalostem a diplomatickým schopnostem často pověřován jednáním s okolními koloniemi. Byl vyslán do anglického Bostonu, neboť hrozila válka s Angličany. Tam se Heřmanovi podařilo osvětlit nedorozumění a zažehnat válku, k tomu navíc otevřel cesty vzájemného obchodu.

Roku 1659 byl vyslán do anglického Marylandu na jednání s Philipem Calvertem, guvernérem Baltimoru, o hranicích mezi holandskou a anglickou kolonií. Philip s nadšením uvítal Augustinův návrh průzkumu a zmapování sporného hraničního území. Mapu Marylandu a Virginie dokončil po deseti letech přesného průzkumu a zakreslování. Mapa zachycovala stav z roku 1670. Tato mapa byla kvalitně zpracována a ve své době neměla obdoby. Heřman na ní také vytvořil svůj autoportrét s nápisem Augustine Herrman Bohemian. Mapa byla používána až do 19.století. Její přesnost obdivoval i první prezident USA George Washington. Tím se Heřman zapsal do historie jako precizní kartograf. Originál mapy je uchován v Britském muzeu v Londýně a kopie jsou také v John Carter Brown knihovně v Providence, na Rhode Island. Někdy v této době zemřela jeho žena Jannetje.

Za kvalitní práci na mapě byl Heřmanovi udělen titul lord a pozemky o rozloze asi dvacetčtyři tisíc akrů tj přibližně deset tisíc hektarů v Marylandu. Toto území pojmenoval: Bohemia Manor - České panství. Tam si postavil dům a další objekty. Dnes je možné dům i školy navštívit na těchto adresách:

Bohemia Manor,

2655 Augustine Herman Highway

Chesapeake City, Maryland, 21915, US.

Nebo:
Bohemia Manor High school,

2755 Augustine Herman Highway,

Chesapeake City, Maryland, 21915, US.

Nebo do navigace zadejte:

39°30′38″N 75°49′51″W.

A pro zajímavost. Jméno města je zlidovělé z původního Czechspeak City.

Augustin se podruhé oženil s Mary Catherine Wardovou z Marylandu. Augustin Heřman byl dále aktivní jako diplomat a vyjednávač se souseními koloniemi a indiány. Také navrhl průplav mezi Delaware Bay a Chesapeake Bay, který byl však zbudován až v 19.století.

Nikdy nezapomněl na svůj český původ, ke kterému se vždy hrdě hlásil. Jako uznávaný bohatý a respektovaný člověk zemřel v rodinném kruhu ve svém Českém domě v Marylandu roku 1686.

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

Prameny: viz ZDROJE