Vasco da Gama

Vasco da Gama čti vašku da gama *1469 Sines - +24.12.1524 Cochin, Indie.

Nejvýznamnější portugalský mořeplavec, admirál a objevitel.

Koncem 15.století měli Arabové a Osmané monopol na obchod se zbožím z Číny a Indie. Z tohoto důvodu portugalský král Manuel I. vyslal své námořníky, aby našli cestu do Asie. Po návratu Bartolomea Diaze pověřil tímto úkolem právě Vasco da Gamu. Ten 8.července 1497 vyplul se čtyřmi loděmi z Lisabonu. 22.listopadu si odpočinuli na východním pobřeží Afriky a 20.května 1498 přistáli v Indii u města Calicut. Po návratu byl povýšen na admirála. Druhá výprava v roce 1502 o síle deseti lodí a měla za cíl nastolit v Arabském moři a v Indii portugalskou nadvládu. V námořní bitvě da Gama porazil arabskou flotilu a silou v mnoha městech dosáhli uznání portugalské nadřazenosti. Tím položili základ pro budoucí portugalskou Indii. Roku 1519 mu byl udělen titul hrabě z Vidigueiry. V roce 1524 se Vasco vydal na svou poslední výpravu jako šestý guvernér Indie. Těmito cestami do Indie byl posílen základ budoucí portugalské koloniální říše. Po asi čtyřměsíční činnosti v Cochinu na pobřeží Malabaru zemřel. Jeho památka byla zvěčněna v hrdinském eposu Lusovci.

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

Prameny: viz ZDROJE