Sir Richard Grenville

Sir Richard Grenville též Greeneville, Greynvile, Greenfield *15.6.1542 - +10.9.1591. Anglický voják, námořník, kapitán, admirál, objevitel, kolonizátor, státník z Cornwallu.

Byl synem sira Rogera Grenville kapitána MARY ROSE a bratrancem Waltera Raleigha a Francise Drakea.

Od sedmnácti studoval práva. Později se stal poslancem za Dunheved. V roce 1562 jako šerif v souboji zabil soka a byl na tři měsíce zbaven funkce a vyhoštěn z Londýna. V roce 1563 zdědil po svém dědovi panství Stowe v Cornwallu, Bideford a Auckland Abbey v Devonu. V roce 1565 se oženil s Mary St Leger a měli čtyři děti.

Dal se naverbovat do vojsk Svaté říše římské císaře Maximiliána a v roce 1566 bojoval v dnešním Maďarsku s Osmany.

Po návratu v roce 1568 byl Grenville jmenován vysokým šerifem v Corku.

V roce 1569 od královny dostal příkaz k verbování vojsk proti Irům a při zabírání dalších území severního Irska došlo k povstání.

Grenville byl však odvolán do Anglie a v roce 1571 jmenován vysokým šerifem Cornwallu.

Od roku 1575 se velkou měrou zasloužil o rozmach rybářské osady Bideford na velký námořní a obchodní přístav.

V roce 1575 členům tajné rady předložil písemný návrh na cestu kolem světa. Cestou plánoval napadat španělské zlaté galeony, kolonie v Jižní Americe a přes Jižní Moře (Pacifik) doplout k Ostrovům koření (Moluky) a snad objevit bájnou Terra Incognita (Austrálii).

V roce 1577 si však tyto plány uzurpoval a uskutečnil sir Francis Drake v letech 1577-80. Následkem toho Richard Grenville v budoucnu odmítal jakoukoliv podřízenou i nadřízenou funkci a spolupráci s Francisem Drakem. V roce 1582 se podílel na potlačení druhého Desmondova povstání v Irsku. Ještě téhož roku byl Grenville povýšen a v letech 1584-86 byl poslancem za Cornwall.

V roce 1585 byl admirálem sedmi lodí plujících do Ameriky kolonizovat ostrov Roanoke (u dnešní Severní Karolíny). Grenville při návratu zajal španělskou galeonu SANTA MARIA DE VINCENZE. V roce 1586 se vrátil na Roanoke, ale kolonisté se již vrátili do Anglie, viz Francis Drake. Na zpáteční cestě napadal španělská města a lodě na Azorských ostrovech.

V roce 1587 byl pověřen organizací obrany proti očekávanému útoku Španělů. Dohlížel na opevňování přístavů v Cornwallu a Devonu.

 V roce 1588 byl jmenován do státní rady, která se zabývala strategií obrany proti španělské Felicissima Armada (Neporazitelné loďstvo, Invencible Armada, Grand Armada). Viz Juan Martínez de Recalde. Zúčastnil se bojů u Gravelines.

Po odražení Armady byl Grenville na galeoně TIGER pověřen velením eskadry střežící Bristolský záliv před případným dalším útokem Španělů.

V roce 1590 byl sir Richard Grenville jmenován viceadmirálem ve flotile lorda Thomase Howarda, 1.hraběte ze Suffolku. Koncem srpna 1591 se Angličané střetli se silnou španělskou flotilou zlatých a válečných galeon u Azor. Admirál Thomas Howard s flotilou ustoupil, ale Grenville s manovarem REVENGE zůstal sám. Čelil přesile více jak 40 španělských lodí, viz don Alonso de Bazán a don Martín de Bertendona y Goronda. Po několikahodinovém boji byl sir Richard Grenville těžce zraněn. Těžce poškozený REVENGE byl zajat a za několik dní se u ostrova Terceira v bouři potopil. Později 10.9.1591 sir Richard Grenville na svá zranění zemřel. Španělé jej pohřbili se všemi námořními poctami.

Na jeho počest byl složen hrdinský epos „The Revenge“. Je po něm pojmenováno několik domů v majetku vysokých či středních škol po celé Anglii. V Britské Columbii v Kanadě nese jeho jméno námořní škola ve městě Kelowna.

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

Prameny: viz ZDROJE