Sir Martin Frobisher

Sir Martin Frobisher *1535 - +15.11.1594. Anglický obchodník, námořník, kapitán, viceadmirál a pirát.

V roce 1544 nastoupil službu jako plavčík. V roce 1554 byl zajat Portugalci a držen v zajetí. Po útěku se podílel na obchodování v Maroku. Pak se stal pirátem se základnou v jižním Irsku. Podnikl výpravu s Francisem Drakeem do Karibského moře, společně drancovali španělské lodě a osady. Později působil jako korzár a napadal francouzské lodě. Za službu získal šlechtický titul.

Podnikl tři výpravy do Nového Světa, aby nalezl severozápadní cestu do Číny a Indie.

Od roku 1561 se věnoval přípravě výpravy. Vyplul 7.6.1576 s loděmi MICHAEL a GABRIEL po dvaceti pěti tunách, a malou desetitunovou bezejmennou lodí s celkovým počtem třiceti pěti námořníků. U Shetlandských ostrovů v bouři ztratili MICHAEL a malou bezejmennou loď. 28.7.1576 Frobisher na lodi GABRIEL zakotvil u Labradoru. Později objevil záliv, dnes Frobisher Bay, a 18.8.1576 dosáhli dnešního Baffinova ostrova. Potyčka s indiány, zamrzající moře a silný vítr znemožnil další cestu. 9.10.1576 se vrátil do Londýna a z cesty přivezl několik vzorků černého kamene s obsahem žlutého kovu.

Na druhou výpravu spolufinancovanou královnou Alžbětou I. vyplul admirál Frobisher 27.5.1577. Na lodich AYDE, MICHAEL a GABRIEL se sto padesáti muži včetně horníků a vojáků. V zálivu Frobisher Bay přistáli 17.7.1577. Tady objevil rudu žlutého kovu a naložili dvě stě tun. V Anglii přistáli 23.9.1577. Také s sebou přivezli tříčlennou eskymáckou rodinu z Baffinova ostrova. Tato nově zabraná území byla nazvána Meta icognita.

Bylo rozhodnuto připravit třetí výpravu o patnácti lodích s cílem založit kolonii. 3.6.1578 z Plymouthu vyplula vlajková loď AYDE, ANNE FRANCIS, ARMENALL, BEAR OF LEYCESTER, DIONYSE (DENNIS), EMANUEL OF BRIDGWATER, FRANCIS OF FOY, GABRIEL, HOPEWELL, JUDITH, MICHAEL, MOON OF FOY, SOLOMAN OF WEYMOUTH, THOMAS ALLEN a THOMAS OF IPSWICH. 20.6. přistáli v Grónsku a 2.7.1578 nedaleko zálivu Frobisher Bay v bouři ztroskotal stotunový DIONYSE (DENNIS). Po přistání počali stavět kolonii, naložili loďstvo černou rudou se žlutým kovem a v srpnu odpluli do Anglie. Při této zpáteční cestě u Irska ztroskotala loď EMANUEL OF BRIDGWATER. Do Anglie dovezli tisíc tři sta padesát tun černé rudy. Ukázalo se však, že nejde o zlato, ale o pyrit železa, tedy kočičí zlato v uhlí.

V roce 1585 se zúčastnil trestné výpravy Francise Drakea a 31.12.1585 bylo dobyto Santo Domingo. Viz sir Francis Drake.

V červenci 1588 vyplula z Lisabonu a La Coruña spojená portugalsko-španělská Felicissima Armada (Neporazitelné loďstvo, Invencible Armada). Velkoadmirál don Alonso Pérez de Guzmán vévoda z Medina-Sidonia na vlajkové galeoně SAN MARTIN byl králem Filipem II. pověřen velením této invazi. Ta čítala dvacet dvě válečné galeony a sto osm obchodních ozbrojených lodí a celkem 30000 mužů, z toho 20000 vojáků. V Dunkerque ještě měla Armada nalodit několik tisíc vojáků vévody Alessandra Farnese. Cílem bylo změnit politický systém v Anglii a zajmout královskou rodinu.

Anglické zbrusu nové loďstvo bylo pod velením lordadmirála lorda Charlese Howarda, 1. hraběte z Nottinghamu, admirála sira Martina Frobishera na galeoně TRIUMPH, viceadmirála sira Francise Drakea a kontraadmirála sira Johna Hawkinse. Flotila 190 lodí byla rozdělena na osm eskader. Holandská flotila o síle 60 lodí byla pod velením admirála Justinuse van Nassau. Spojené anglo-holandské loďstvo celkem mělo kolem 20 000 mužů, z toho asi 10 000 námořních vojáků.

U Portlandu 2.srpna 1588 došlo ke střetu vlajkových lodí. Martin Frobisher na TRIUMPH společně s ARK ROYAL, GOLDEN LION, VANGUARD a VICTORY svedly dvouhodinový souboj s vlajkovou galeonou SAN MARTÍN, jenž vyvázla bez vážnějších škod.

V noci 7.8.1588 v Calais na Armadu zaútočilo několik branderů a podařilo se jim potopit pět lodí a tím rozbít formaci Španělů. Jednotlivé španělské lodě už byly snadnou kořistí pro flotily Frobishera, Hawkinse a Nassaua.

V průběhu boje unikala rozbitá španělská flotila na sever, aby obeplula britský ostrov. Angličané je nechali odplout, protože očekávali, že většina poškozených lodí se potopí. V okolí irských útesů Armadu stihla bouře a jednašedesát lodí se potopilo či rozbilo. Celková ztráta čítala 20000 mrtvých. Do Španělska se vrátilo necelých sedmdesát lodí. Tak skončilo Neporazitelné loďstvo. Anglické a holandské ztráty činily padesát lodí, z toho třicet branderů a 9000 mrtvých.

V letech 1590-91 úspěšně zajal několik španělských zlatých galeon plující z Mexika kolem Azor.

V roce 1591 se Martin Frobisher podruhé oženil s Doroty Wentworth. A se stal velitelem flotily financované sirem Waltrem Raleightem a napadli město Madre de Deus na Azorách.

Admirál sir Martin Frobisher na galeoně VANGUARD v listopadu 1594 s flotilou zahájil námořní blokádu Brestu. Při tom byl zraněn a na následky 15.11.1594 zemřel.

Je po něm pojmenován již zmíněný záliv Frobisher Bay. Jeho jméno nese těžký křižník Královského námořnictva třídy Hawkins, HMS FROBISHER. Do roku 1987 po něm bylo pojmenováno kanadské město v okrese Nunavut, nyní Iqaluit.

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

Aktualizováno: 15. září 2017

Prameny: viz ZDROJE