(Ne)Známí piráti a zločinci moří
strana V

 

Leonard Vicary *1540?? - +1578?? Anglický důstojník a pirát. Byl studentem práv.

Byl členem posádky Francise Drakea od roku 1560 a zúčastnil se všech jeho loupežných výprav do Karibiku. Společně vydrancovali mnoho španělských lodí, měst a osad.

Byl také na lodi GOLDEN HIND (PELICAN) viceadmirála Francise Drakea na cestě kolem světa.

Během cesty na jih Atlantiku došlo ke sporu mezi Francisem Drakeem a Thomasem Doughtym.

Nedaleko průlivu Magalhães flotila zakotvila u Puerto San Julian v červnu 1578. Zde byl soud s Thomasem Doughtym, kde jej Francis Drake obvinil ze vzpoury. Porota složená z posádky, včetně Doughtyho přívrženců, rozhodla o ortelu. Jediný Leonard Vicary hlasoval pro jeho záchranu. 2. července 1578 byl Thomas Doughty sťat.

Následující události viz Peter Carder.

 

 

Texty: P. Patočka, P. Steinhardt, H. Prien

Korektura: Ali

Aktualizováno: 20. září 2020

Prameny: viz ZDROJE