(Ne)Známí piráti a zločinci moří
strana T

John Thomas *1540?? - +září 1578. Anglický kapitán a pirát.

Byl členem posádky Francise Drakea od roku 1560 a zúčastnil se všech jeho loupežných výprav do Karibiku. Společně vydrancovali mnoho španělských lodí, měst a osad.

Byl kapitánem na lodi MARYGOLD ve flotile viceadmirála Francise Drakea na cestě kolem světa. Vypluli v prosinci 1577. V Karibiku a Atlantiku společně drancovali španělské lodě a osady. Se svou lodí v září 1578 proplul průlivem Magalhães. Pak je v Pacifiku zasáhla další bouře, při které se MARYGOLD potopila i s celou posádkou. Viz Francis Drake.

Thomas Tew *?? - +1695 Arabské moře. Anglický pirát a kapitán. Známý jako Rhode Island pirát.

Od roku 1690 napadal španělské a francouzské lodě z Bermud. Na první větší výpravu se vydal v prosinci roku 1692, na nové lodi AMITY s osmi děly a se čtyřicetišesti muži. Po vyplutí si posádka zvolila proviantního důstojníka. Počátkem roku 1693 dosáhli Rudého moře a po nějaké době čekání spatřili velkou loď plující z Indie do Osmanské říše. Útok z AMITY byl tak prudký, že se třista indických vojáků na palubě vzdalo prakticky okamžitě. Kořist byla bohatá. Slotisíc £ v hotovosti, slonovina, zlato, stříbro, hedvábí, koření atd. Podíl kořisti na jednoho muže činil třitisíce £ to je asi dvěstětisíc Kč. Thomas Tew jako kapitán získal podíl osmtisíc £. Poté se vrátili na Bermudy. Po návratu na podzim roku 1693 vyplatil Tew věřitele, kteří mu postavili loď AMITY.

V listopadu 1694 vyrazil na druhou výpravu se čtyřiceti muži a cestou ještě dvacet mužů doplnil. K úžině Mandab dopluli v srpnu 1695. Tam se setkali s kapitánem Henry Everym na lodi FANCY a čtyřmi dalšími piráty číhajícími na kořist. Všichni se domluvili na plánu útoku. Touto dobou byl Thomas Tew již na seznamu lovců pirátů. Zničit ho měl William Kidd. V září 1695 se dočkali a spatřili vzdalující se Mogulský konvoj asi dvacetipěti lodí, plující do Indického Suratu. Konvoj v noci úspěšně proklouzl úžinou Mandab i kolem číhajících pirátů. Piráti se rychle rozhodli napadnout opožděné lodě GANJ-I-SAWAI a její doprovod FATEH MUHAMMED. Tew s AMITY napadl loď FATEH MUHAMMED. Při zteči byl zabit ránou z děla obránců, útok se rozpadl a posádka z AMITY se vzdala.

Richard Thurbar *1670?? - +1710?? Anglický pirát působil v Karibiku. Byl členem posádky korzárské lodě CHARLES kapitána Daniela Plowmana.

CHARLES vyplul z Bostonu v červenci roku 1703 na korzárskou výpravu proti francouzským a španělským lodím. Nedlouho po vyplutí kapitán Daniel Plowman onemocněl a z důvodu karantény zůstal ve své kajutě. Posádka vedená proviantním důstojníkem Anthony Holdingem se však vzbouřila a za svého kapitána si zvolila poručíka Johna Quelche. Koncem září kapitán Daniel Plowman v horečkách zemřel.

Později u břehů Brazílie vydrancovali devět portugalských lodí a získali cenný náklad zbraní, kůží, cukru, látek, beden zlatého prachu a peněz. Tou dobou však bylo mezi Portugalskem a Anglií uzavřeno spojenectví. Proto anglická admiralita po zprávě z Portugalska o drancování jejich lodí vydala zatykač na celou posádku. V květnu 1704 loď CHARLES přistála v Marblehead dnes přístav ve státě Massachusetts, kde se nic netušící posádka se svými podíly z kořisti rozešla. Do týdne byla většina posádky včetně Richarda Thurbara odchycena a uvězněna.

Počátkem června byl převezen do Bostonu k soudu. Richard Thurbar byl na základě výpovědí členů posádky shledán vinným a odsouzen k několikaletému žaláři.

John Templeton *1691 - +1750?? Anglický plavčík a pirát působil v Karibiku. Byl členem posádky korzárské lodě CHARLES kapitána Daniela Plowmana.

CHARLES vyplul z Bostonu v červenci roku 1703 na korzárskou výpravu proti francouzským a španělským lodím. Nedlouho po vyplutí kapitán Daniel Plowman onemocněl a z důvodu karantény zůstal ve své kajutě. Posádka vedená proviantním důstojníkem Anthony Holdingem se však vzbouřila a za svého kapitána si zvolila poručíka Johna Quelche. Koncem září kapitán Daniel Plowman v horečkách zemřel.

Později u břehů Brazílie vydrancovali devět portugalských lodí a získali cenný náklad zbraní, kůží, cukru, látek, beden zlatého prachu a peněz. Tou dobou však bylo mezi Portugalskem a Anglií uzavřeno spojenectví. Proto anglická admiralita po zprávě z Portugalska o drancování jejich lodí vydala zatykač na celou posádku. V květnu 1704 loď CHARLES přistála v Marblehead dnes přístav ve státě Massachusetts, kde se nic netušící posádka se svými podíly z kořisti rozešla. Do týdne byla většina posádky včetně Johna Templetona odchycena a uvězněna.

Počátkem června byl převezen do Bostonu k soudu. John Templeton byl na základě výpovědí členů posádky a s ohledem na jeho věk shledán neviným a propuštěn.

DALŠÍ SE PŘIPRAVUJÍ

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

Hugh Smith *1545?? - +1589?? Anglický pirát.

Byl členem posádky Francise Drakea od roku 1560 a zúčastnil se všech jeho loupežných výprav do Karibiku. Společně vydrancovali mnoho španělských lodí, měst a osad.

Byl také na lodi GOLDEN HIND (PELICAN) viceadmirála Francise Drakea na cestě kolem světa v letech 1577-80. 

V roce 1588 se podílel na úspěšném odražení španělské Felicissima Armada (Neporazitelné loďstvo, Invencible Armada, Grand Armada). Viz Juan Martínez de Recalde.

V roce 1589 se zúčastnil výpravy English Armada (Contra Armada, Invencible Inglesa) do Španělska a Portugalska pod velením admirála Francise Drakea. Invaze skončila naprostou katastrofou. Viz Maria Mayor Fernández de Cámara y Pita.

John Smith *1550?? - +1573. Anglický pirát.

V roce 1572 se stal členem posádky Francise Drakea. V Karibiku a Atlantiku společně drancovali španělské lodě a osady. Zúčastnil se útoku na Nombre de Dios, kde se zmocnili velkého množství zlata. John Smith byl v boji zabit.

Dirck Simonszoon van Uitgeest též Uytgeest *1590?? - +1635?? Holandský pirát, působil u severního pobřeží Jižní Ameriky. Napadal španělské a portugalské lodě a kolonie.

Christopher Scudamore *1670?? - +1710?? Anglický pirát působil v Karibiku. Byl členem posádky korzárské lodě CHARLES kapitána Daniela Plowmana.

CHARLES vyplul z Bostonu v červenci roku 1703 na korzárskou výpravu proti francouzským a španělským lodím. Nedlouho po vyplutí kapitán Daniel Plowman onemocněl a z důvodu karantény zůstal ve své kajutě. Posádka vedená proviantním důstojníkem Anthony Holdingem se však vzbouřila a za svého kapitána si zvolila poručíka Johna Quelche. Koncem září kapitán Daniel Plowman v horečkách zemřel.

Později u břehů Brazílie vydrancovali devět portugalských lodí a získali cenný náklad zbraní, kůží, cukru, látek, beden zlatého prachu a peněz. Tou dobou však bylo mezi Portugalskem a Anglií uzavřeno spojenectví. Proto anglická admiralita po zprávě z Portugalska o drancování jejich lodí vydala zatykač na celou posádku. V květnu 1704 loď CHARLES přistála v Marblehead dnes přístav ve státě Massachusetts, kde se nic netušící posádka se svými podíly z kořisti rozešla. Do týdne byla většina posádky včetně Christophera Scudamore odchycena a uvězněna.

Počátkem června byl převezen do Bostonu k soudu. Christopher Scudamore byl na základě výpovědí členů posádky shledán vinným a odsouzen k několikaletému žaláři.

DALŠÍ SE PŘIPRAVUJÍ

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

Aktualizováno: 25. listopadu 2016

Prameny: viz ZDROJE