(Ne)Známí piráti a zločinci moří
strana O

Able Owens *?? - +1710?? Anglický pirát. Plavil se na lodi kapitána Williama Kidda ADVENTURE GALLEY v Karibiku a Indickém oceánu. Byl lodním kuchařem a zaučoval dvanácti letého plavčíka Lamleye. Byl loajálním členem posádky, stejně jako další známí členové mužstva: Richard Barleycorn, Robert Bradinham, Hendrick van der Heul, William Jenkins, Robert Lamley, Gabriel Loffe, William Moore (ten byl zabit Williamem Kiddem při vzpouře 30.10.1697), Joseph Palmer a Hugh Parrot. Celá posádka s Williamem Kiddem byla 6.7.1699 v Bostonu zatčena. Po roce věznění byli dopraveni k soudu do Anglie. Owens u soudu mimo jiné také vypovídal o událostech při vzpouře 30.10.1697. Byl odsouzen k trestu smrti oběšením, vzápětí byl však omilostněn.

DALŠÍ SE PŘIPRAVUJÍ

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

Aktualizováno: 20. srpna 2014

Prameny: viz ZDROJE