(Ne)Známí piráti a zločinci moří
strana L

 

James Langton *1550?? - +?? Anglický kapitán a pirát.

V mládí se plavil jako námořník na lodích pánů z Cumberlandu.

Roku 1585 se James připojil k flotile Francise Drakea, kterého královna financovala a pověřila velením trestné výpravy do Španělska. Cílem bylo osvobodit zajaté anglické obilní lodě a dle své vůle vydrancovat co nejvíce španělských měst. Cestou se dozvěděli, že zajaté lodě byly již propuštěny. Proto změnili plán a vypluli do Karibiku k velmi bohatému Santu Domingu, jež bylo hlavním městem španělské nadvlády ve Střední Americe. 31.12.1585 bylo město lehce dobyto ze souše, protože Španělé očekávali útok jen z moře.

Následující den Angličané město krutě vydrancovali, od obyvatel vybrali bohaté výkupné a vypálili jej. Pak vydrancovali ještě Saint Augustine. Poté 10.6.1586 přistáli u ostrova Roanoke, který byl tehdy první anglickou kolonií v Severní Americe. Odtud na žádost místního guvernéra odvezli anglické osadníky zpět do Anglie. 27.7.1586 přistáli v Portsmouthu s velkou slávou.

V roce 1588 se podílel na úspěšném odražení španělské Felicissima Armada (Neporazitelné loďstvo, Invencible Armada, Grand Armada). Viz don Alonso Pérez de Guzmán y de Zúñiga-Sotomayor, en el Palacio de Medina-Sidonia.

Počátkem roku 1593 vyplula z Plymouthu flotila tří lodí vyslaná hrabětem z Cumberlandu. Vlajková ANTHONY kapitána a velitele výpravy Jamese Langtona, PILGRIM kapitána Francise Slingsbyho a malá DISCOVERY. V srpnu doplnili zásoby na Svaté Lucii a Martinique a poté drancovali Margaritu a pobřeží Venezuely. Přitom zajali devět lodí a získali bohatý lup. V následujících sedmi měsících drancoval španělské lodě a osady, včetně blokády Hispanioly. V únoru 1594 porazil dvě španělské galeony, jednu z nich zajal a přidal do své flotily. Loď PILGRIM poslal s kořistí do Anglie.

16.3.1594 Langton vplul s flotilou do Puerto Cabello pod falešnou vlajkou. Po třídenní bitvě získal bohatou kořist ze sedmi lodí pod velením admirála Diega Ramireze včetně jeho vlajkové lodi SAN DIEGO. 25.května 1594 se s velkou slávou vrátil do Anglie s bohatou kořistí. O tu se podělil s hrabětem z Cumberlandu, který z lupu financoval další loupežné výpravy. Z kapitána Jamese Langtona se tím stal nesmírně bohatý občan.

 

Jean Lenoir *?? - +1594. Francouzský kapitán a pirát.

Působil v okolí Pyrenejského poloostrova. Drancoval portugalské a španělské lodě.

V roce 1594 se po setkání s Jamesem Lancasterem připojil k anglo-holandské skupině lodí pod velením kapitána Henryho Middletona a společně vydrancovali brazilské Recife. Byl zabit při útoku na pobřežní opevnění.

 

John Lambert *1660?? - +30.6.1704. Anglický důstojník a pirát, působil v Karibiku. Byl členem posádky korzárské lodě CHARLES kapitána Daniela Plowmana. CHARLES vyplul z Bostonu v červenci roku 1703 na korzárskou výpravu proti francouzským a španělským lodím. Nedlouho po vyplutí kapitán Daniel Plowman onemocněl a z důvodu karantény zůstal ve své kajutě. Posádka vedená proviantním důstojníkem Anthony Holdingem se však vzbouřila a za svého kapitána si zvolila poručíka Johna Quelche. Koncem září kapitán Daniel Plowman v horečkách zemřel.

Později u břehů Brazílie vydrancovali devět portugalských lodí a získali cenný náklad zbraní, kůží, cukru, látek, beden zlatého prachu a peněz. Tou dobou však bylo mezi Portugalskem a Anglií uzavřeno spojenectví. Proto anglická admiralita po zprávě z Portugalska o drancování jejich lodí vydala zatykač na celou posádku. V květnu 1704 loď CHARLES přistála v Marblehead dnes přístav ve státě Massachusetts, kde se nic netušící posádka se svými podíly z kořisti rozešla. Do týdne byla většina posádky včetně John Lambert odchycena a uvězněna.

Počátkem června byl převezen do Bostonu k soudu. John Lambert byl na základě výpovědí členů posádky shledán vinným a odsouzen k smrti oběšením. Poprava byla vykonána v pátek 30.6.1704. Průběh popravy zabezpečoval regiment mušketýrů. Také se zúčastnilo několik úředníků admirality, soudu, dva ministři a několik mnichů.

Jednalo se o první případ soudní popravy v Americe.

 

Richard Lawrence *1670?? - +1710?? Anglický pirát působil v Karibiku. Byl členem posádky korzárské lodě CHARLES kapitána Daniela Plowmana.

CHARLES vyplul z Bostonu v červenci roku 1703 na korzárskou výpravu proti francouzským a španělským lodím. Nedlouho po vyplutí kapitán Daniel Plowman onemocněl a z důvodu karantény zůstal ve své kajutě. Posádka vedená proviantním důstojníkem Anthony Holdingem se však vzbouřila a za svého kapitána si zvolila poručíka Johna Quelche. Koncem září kapitán Daniel Plowman v horečkách zemřel.

Později u břehů Brazílie vydrancovali devět portugalských lodí a získali cenný náklad zbraní, kůží, cukru, látek, beden zlatého prachu a peněz. Tou dobou však bylo mezi Portugalskem a Anglií uzavřeno spojenectví. Proto anglická admiralita po zprávě z Portugalska o drancování jejich lodí vydala zatykač na celou posádku. V květnu 1704 loď CHARLES přistála v Marblehead dnes přístav ve státě Massachusetts, kde se nic netušící posádka se svými podíly z kořisti rozešla. Do týdne byla většina posádky včetně Richarda Lawrence odchycena a uvězněna.

Počátkem června byl převezen do Bostonu k soudu. Richard Lawrence byl na základě výpovědí členů posádky shledán vinným a odsouzen k několikaletému žaláři.

 

Nicholas Lawson *1670?? - +1710?? Anglický pirát působil v Karibiku. Byl členem posádky korzárské lodě CHARLES kapitána Daniela Plowmana.

CHARLES vyplul z Bostonu v červenci roku 1703 na korzárskou výpravu proti francouzským a španělským lodím. Nedlouho po vyplutí kapitán Daniel Plowman onemocněl a z důvodu karantény zůstal ve své kajutě. Posádka vedená proviantním důstojníkem Anthony Holdingem se však vzbouřila a za svého kapitána si zvolila poručíka Johna Quelche. Koncem září kapitán Daniel Plowman v horečkách zemřel.

Později u břehů Brazílie vydrancovali devět portugalských lodí a získali cenný náklad zbraní, kůží, cukru, látek, beden zlatého prachu a peněz. Tou dobou však bylo mezi Portugalskem a Anglií uzavřeno spojenectví. Proto anglická admiralita po zprávě z Portugalska o drancování jejich lodí vydala zatykač na celou posádku. V květnu 1704 loď CHARLES přistála v Marblehead dnes přístav ve státě Massachusetts, kde se nic netušící posádka se svými podíly z kořisti rozešla. Do týdne byla většina posádky včetně Nicholase Lawsona odchycena a uvězněna.

Počátkem června byl převezen do Bostonu k soudu. Nicholas Lawsoin byl na základě výpovědí členů posádky shledán vinným a odsouzen k několikaletému žaláři.

 

Gabriel Loffe *?? - +1720?? Švédský pirát. Plavil se na lodi kapitána Williama Kidda ADVENTURE PRIZE v Karibiku a Indickém oceánu.

Přestoupil z fregaty MOCHA na Kiddovu loď ADVENTURE GALLEY v dubnu 1698 u Madagaskaru. Byl loajálním členem posádky, stejně jako další známí členové mužstva: Richard Barleycorn, Robert Bradinham, Hendrick van der Heul, William Jenkins, Robert Lamley, William Moore (ten byl zabit Williamem Kiddem při vzpouře 30.10.1697), Able Owens, Joseph Palmer a Hugh Parrot. Celá posádka s Williamem Kiddem byla 6.7.1699 v Bostonu zatčena. Po roce věznění byli dopraveni k soudu do Anglie. Loffe u soudu mimo jiné také vypovídal o událostech při setkání Williama Kidda s Robertem Culifordem u Madagaskaru v roce 1698. Byl odsouzen k trestu smrti oběšením, vzápětí byl však omilostněn.

 

Robert Lamley *1684 - +1750?? Anglický pirát. Plavil se na lodi kapitána Williama Kidda ADVENTURE GALLEY v Karibiku a Indickém oceánu.

Když mu bylo dvanáct let zaučoval jej jako plavčíka lodní kuchař Able Owens. Byl loajálním členem posádky stejně jako další známí členové mužstva: Richard Barleycorn, Robert Bradinham, Hendrick van der Heul, William Jenkins, Gabriel Loffe, William Moore (ten byl zabit Williamem Kiddem při vzpouře 30.10.1697), Able Owens, Joseph Palmer a Hugh Parrot. Celá posádka s Williamem Kiddem byla 6.7.1699 v Bostonu zatčena. Po roce věznění byli dopraveni k soudu do Anglie. Lamley u soudu mimo jiné také vypovídal o událostech při vzpouře 30.10.1697. Byl odsouzen k trestu smrti oběšením, vzápětí byl však omilostněn.

 

 

Texty: P. Patočka, P. Steinhardt, H. Prien

Korektura: Ali

Aktualizováno: 16. září 2020

Prameny: viz ZDROJE