(Ne)Známí piráti a zločinci moří
strana J

 

Charles James *1670?? - +1710?? Anglický pirát působil v Karibiku. Byl členem posádky korzárské lodě CHARLES kapitána Daniela Plowmana.

CHARLES vyplul z Bostonu v červenci roku 1703 na korzárskou výpravu proti francouzským a španělským lodím. Nedlouho po vyplutí kapitán Daniel Plowman onemocněl a z důvodu karantény zůstal ve své kajutě. Posádka vedená proviantním důstojníkem Anthony Holdingem se však vzbouřila a za svého kapitána si zvolila poručíka Johna Quelche. Koncem září kapitán Daniel Plowman v horečkách zemřel.

Později u břehů Brazílie vydrancovali devět portugalských lodí a získali cenný náklad zbraní, kůží, cukru, látek, beden zlatého prachu a peněz. Tou dobou však bylo mezi Portugalskem a Anglií uzavřeno spojenectví. Proto anglická admiralita po zprávě z Portugalska o drancování jejich lodí vydala zatykač na celou posádku. V květnu 1704 loď CHARLES přistála v Marblehead dnes přístav ve státě Massachusetts, kde se nic netušící posádka se svými podíly z kořisti rozešla. Do týdne byla většina posádky včetně Charlese Jamese odchycena a uvězněna.

Počátkem června byl převezen do Bostonu k soudu. Charles James byl na základě výpovědí členů posádky shledán vinným a odsouzen k několikaletému žaláři.

 

Isaac Johnson *1670?? - +1710?? Anglický pirát působil v Karibiku. Byl členem posádky korzárské lodě CHARLES kapitána Daniela Plowmana.

CHARLES vyplul z Bostonu v červenci roku 1703 na korzárskou výpravu proti francouzským a španělským lodím. Nedlouho po vyplutí kapitán Daniel Plowman onemocněl a z důvodu karantény zůstal ve své kajutě. Posádka vedená proviantním důstojníkem Anthony Holdingem se však vzbouřila a za svého kapitána si zvolila poručíka Johna Quelche. Koncem září kapitán Daniel Plowman v horečkách zemřel.

Později u břehů Brazílie vydrancovali devět portugalských lodí a získali cenný náklad zbraní, kůží, cukru, látek, beden zlatého prachu a peněz. Tou dobou však bylo mezi Portugalskem a Anglií uzavřeno spojenectví. Proto anglická admiralita po zprávě z Portugalska o drancování jejich lodí vydala zatykač na celou posádku. V květnu 1704 loď CHARLES přistála v Marblehead dnes přístav ve státě Massachusetts, kde se nic netušící posádka se svými podíly z kořisti rozešla. Do týdne byla většina posádky včetně Isaaca Johnsona odchycena a uvězněna.

Počátkem června byl převezen do Bostonu k soudu. Isaac Johnson byl na základě výpovědí členů posádky shledán vinným a odsouzen k několikaletému žaláři.

 

William Jones *1670?? - +1710?? Anglický pirát působil v Karibiku. Byl členem posádky korzárské lodě CHARLES kapitána Daniela Plowmana.

CHARLES vyplul z Bostonu v červenci roku 1703 na korzárskou výpravu proti francouzským a španělským lodím. Nedlouho po vyplutí kapitán Daniel Plowman onemocněl a z důvodu karantény zůstal ve své kajutě. Posádka vedená proviantním důstojníkem Anthony Holdingem se však vzbouřila a za svého kapitána si zvolila poručíka Johna Quelche. Koncem září kapitán Daniel Plowman v horečkách zemřel.

Později u břehů Brazílie vydrancovali devět portugalských lodí a získali cenný náklad zbraní, kůží, cukru, látek, beden zlatého prachu a peněz. Tou dobou však bylo mezi Portugalskem a Anglií uzavřeno spojenectví. Proto anglická admiralita po zprávě z Portugalska o drancování jejich lodí vydala zatykač na celou posádku. V květnu 1704 loď CHARLES přistála v Marblehead dnes přístav ve státě Massachusetts, kde se nic netušící posádka se svými podíly z kořisti rozešla. Do týdne byla většina posádky včetně Williama Jonese odchycena a uvězněna.

Počátkem června byl převezen do Bostonu k soudu. William Jones byl na základě výpovědí členů posádky shledán vinným a odsouzen k několikaletému žaláři.

 

William Jenkins *1682 - +1750?? Anglický pirát, plavil se na lodi kapitána Williama Kidda ADVENTURE GALLEY v Karibiku a Indickém oceánu.

Od dvanácti let se jako plavčík zaučoval na lodi kapitána George Bollena (spojenec Williama Kidda v Karibiku). Ve čtrnácti letech, v roce 1696 přestoupil na loď ADVENTURE GALLEY a zaučoval ho William Kidd. Byl loajálním členem posádky jako další známí členové mužstva: Richard Barleycorn, Robert Bradinham, Hendrick van der Heul, Robert Lamley, Gabriel Loffe, William Moore (ten byl zabit W.Kiddem při vzpouře 30.10.1697), Able Owens, Joseph Palmer a Hugh Parrot. Celá posádka s Williamem Kiddem byla 6.7.1699 v Bostonu zatčena. Po roce věznění byli dopraveni k soudu do Anglie. Jenkins u soudu mimo jiné také vypovídal o událostech při vzpouře 30.10.1697. Byl odsouzen k trestu smrti oběšením, vzápětí byl však omilostněn.

 

 

Texty: P. Patočka, P. Steinhardt, H. Prien

Korektura: Ali

Aktualizováno: 16. září 2020

Prameny: viz ZDROJE