(Ne)Známí piráti a zločinci moří
strana H

 

Ellis Hixon *1540? - +1573? Anglický kapitán a pirát.

Působil v Atlantiku. V roce 1572 se připojil k nájezdu Francise Drakea na Nombre de Dios. Zde pravděpodobně zemřel.

 

Gilbert Horseley *1545?? - +1580?? Anglický kapitán a pirát se základnou v Karibiku.

Drancoval prakticky kde koho. V roce 1572 se připojil k flotile Francise Drakea. Společně dobyli Nombre de Dios, kde se zmocnili velkého množství zlata. Viz Francis Drake.

Později se spojil s francouzským pirátem Kapitánem Sylvesterem a společně drancovali oblast Veragua – dnešní Nikaragua, Kostarika a Panama.

Byl potopen i s posádkou při pronásledování Španěly.

 

Sir Richard Hawkins též Hawkyns *1562 - +17.4.1622. Anglický kapitán, admirál a pirát. Známý jako The Complete Seaman (Mořský vlk).

Byl synem Johna Hawkinse a Katherine Gonson.

Jako mladík v roce 1582 doprovázel svého strýce Williama Hawkinse Amadas do Karibiku.

Roku 1585 se zúčastnil Drakeovy trestné výpravy do Španělska jako kapitán lodi DUCK. Cílem bylo osvobodit zajaté anglické obilní lodě a dle své vůle vydrancovat co nejvíce španělských měst. Cestou se dozvěděli, že zajaté lodě byly již propuštěny. Proto změnili plán a vypluli do Karibiku k velmi bohatému Santu Domingu, jež bylo hlavním městem španělské nadvlády ve Střední Americe. 31.12.1585 bylo město lehce dobyto ze souše, protože Španělé bránili přístav jen z moře.

Následující den Angličané město krutě vydrancovali, od obyvatel vybrali bohaté výkupné a vypálili jej. Pak vydrancovali ještě Saint Augustin. Poté 10.6.1586 přistáli u ostrova Roanoke, který byl tehdy první anglickou kolonií v Severní Americe. Odtud na žádost místního guvernéra odvezli anglické osadníky zpět do Anglie. 27.7.1586 přistáli s velkou slávou v Portsmouthu.

V roce 1588 se jako kapitán manovaru SWALLOW zúčastnil úspěšné obrany Anglie před útokem portugalsko-španělská Felicissima Armada (Neporazitelné loďstvo, Invencible Armada, Grand Armada). Viz Juan Martínez de Recalde.

V roce 1590 vstoupil do služeb svého otce a podnikal výpady na portugalském pobřeží.

V roce 1591 se oženil s lady Judith Heale a měli šest dětí.

V roce 1593 se mu podařilo koupit loď DAINTY, která kdysi dříve sloužila jeho otci. S ní v červnu 1593 vyplul z Plymouthu na výpravu do Karibiku, kde drancoval španělské lodě a osady. Dále pokračoval na jih a prováděl kartografii. V listopadu 1593 proplul Magalhãesovým průlivem. Později vydrancoval Valparaiso. V červnu 1594 přistál v San Mateo na řece Esmeraldas, dnešní Ekvádor. Zde byl dostižen trestnou španělskou flotilou dvou lodí. V přestřelce byla DAINTY těžce poškozena a po krátké krvavé seči byl Richard raněn a s přeživší posádkou zajat 1.7.1594. Roku 1597 byl převezen do žaláře v Seville a později do Madridu. Byl propuštěn za tučné výkupné 12000,- £ v roce 1602. Po návratu do Anglie byl v lednu 1603 povýšen do šlechtického stavu a zvolen starostou Plymouthu a za rok i poslancem.

V letech 1620-21 jako viceadmirál pod admirálem Robertem Mansellem ve Středozemním moři likvidoval alžírské korzáry.

Po návratu napsal knihu vzpomínek Voiage into the South Sea (Cesta do jižního moře), která se stala nejoblíbenější dobrodružnou knihou tehdejší i pozdější doby. Revidované vydání vyšlo v roce 1847 i později.

Zemřel 17.4.1622 v Slaptonu.

 

Peter Harris *?? - + 3.5.1680. Anglický pirát a kapitán, působil v Pacifiku u pobřeží Střední a Jižní  Ameriky. Člen bratrstva s Bartolomějem Sharpem a Edmundem Cookem byli pod velením Richarda Sawkinse a Johna Coxona.

Počátkem dubna 1680 piráti zakotvili na jih od Panamy u ostrůvku Perico dnes - Causeway Islands (anglicky) nebo Islas Calzada de Amador (španělsky). Tady ponechali své lodě a na kanoích dopluli na pevninu. Vydali se pěšky na sever.

25. dubna 1680 úspěšně vyplenili městečko Santa Maria nedaleko Panamy. Po zapálení města na ukradených lodích dopluli po proudu řeky na moře a pak k ostrůvku Perico ke svým lodím. Tam na ně 3. května 1680 čekaly španělské válečné lodě. Piráti úspěšně útok odrazili. Padlo přes dvacet pirátů. Peter Harris byl mezi nimi.

 

John Harwood *1670?? - +1710?? Anglický pirát působil v Karibiku. Byl členem posádky korzárské lodě CHARLES kapitána Daniela Plowmana.

CHARLES vyplul z Bostonu v červenci roku 1703 na korzárskou výpravu proti francouzským a španělským lodím. Nedlouho po vyplutí kapitán Daniel Plowman onemocněl a z důvodu karantény zůstal ve své kajutě. Posádka vedená proviantním důstojníkem Anthony Holdingem se však vzbouřila a za svého kapitána si zvolila poručíka Johna Quelche. Koncem září kapitán Daniel Plowman v horečkách zemřel.

Později u břehů Brazílie vydrancovali devět portugalských lodí a získali cenný náklad zbraní, kůží, cukru, látek, beden zlatého prachu a peněz. Tou dobou však bylo mezi Portugalskem a Anglií uzavřeno spojenectví. Proto anglická admiralita po zprávě z Portugalska o drancování jejich lodí vydala zatykač na celou posádku. V květnu 1704 loď CHARLES přistála v Marblehead dnes přístav ve státě Massachusetts, kde se nic netušící posádka se svými podíly z kořisti rozešla. Do týdne byla většina posádky včetně Johna Harwooda odchycena a uvězněna.

Počátkem června byl převezen do Bostonu k soudu. John Harwood byl na základě výpovědí členů posádky shledán vinným a odsouzen k několikaletému žaláři.

 

Hendrick van der Heul také přezdívaný Černý muž *?? - +1710?? Holandský pirát. Plavil se na lodi kapitána Williama Kidda ADVENTURE GALLEY v Karibiku a Indickém oceánu.

Tvrdí se, že to byl africký černoch. Jak je ale známo v tehdejší době na oděvech bohatších a šlechticů z Holandska, Dánska, Vlámska atd. dominovala černá barva s velkým bílým límcem. Odtud může pramenit jeho přezdívka Černý muž a díky nesprávnému výkladu překladu, vznikla domněnka o afričanovi.

Byl proviantním důstojníkem, pravou rukou kapitána Williama Kidda, kormidelníkem a loajálním členem posádky. K dalším známým členům mužstva patřili: Richard Barleycorn, Robert Bradinham, William Jenkins, Robert Lamley, Gabriel Loffe, William Moore (ten byl zabit W.Kiddem při vzpouře 30.10.1697), Able Owens, Joseph Palmer a Hugh Parrot. Celá posádka s Williamem Kiddem byla 6.července 1699 v Bostonu zatčena. Po roce věznění byli dopraveni k soudu do Anglie. Van der Heul u soudu mimo jiné také vypovídal o událostech při vzpouře 30.října 1697. Byl odsouzen k trestu smrti oběšením, vzápětí byl však omilostněn.

 

Anthony Holding *1660?? - +30.6.1704. Anglický důstojník a pirát, působil v Karibiku. Byl členem posádky korzárské lodě CHARLES kapitána Daniela Plowmana. CHARLES vyplul z Bostonu v červenci roku 1703 na korzárskou výpravu proti francouzským a španělským lodím. Nedlouho po vyplutí kapitán Daniel Plowman onemocněl a z důvodu karantény zůstal ve své kajutě. Posádka vedená proviantním důstojníkem Anthony Holdingem se však vzbouřila a za svého kapitána si zvolila poručíka Johna Quelche. Koncem září kapitán Daniel Plowman v horečkách zemřel.

Později u břehů Brazílie vydrancovali devět portugalských lodí a získali cenný náklad zbraní, kůží, cukru, látek, beden zlatého prachu a peněz. Tou dobou však bylo mezi Portugalskem a Anglií uzavřeno spojenectví. Proto anglická admiralita po zprávě z Portugalska o drancování jejich lodí vydala zatykač na celou posádku. V květnu 1704 loď CHARLES přistála v Marblehead dnes přístav ve státě Massachusetts, kde se nic netušící posádka se svými podíly z kořisti rozešla. Do týdne byla většina posádky včetně Anthonyho Holdinga odchycena a uvězněna.

Počátkem června byl převezen do Bostonu k soudu. Anthony Holding byl na základě výpovědí členů posádky shledán vinným a odsouzen k smrti oběšením. Poprava byla vykonána v pátek 30.6.1704. Průběh popravy zabezpečoval regiment mušketýrů. Také se zúčastnilo několik úředníků admirality, soudu, dva ministři a několik mnichů.

Jednalo se o první případ soudní popravy v Americe.

 

Joseph Hutnot *1670?? - +1710?? Anglický pirát působil v Karibiku. Byl členem posádky korzárské lodě CHARLES kapitána Daniela Plowmana.

CHARLES vyplul z Bostonu v červenci roku 1703 na korzárskou výpravu proti francouzským a španělským lodím. Nedlouho po vyplutí kapitán Daniel Plowman onemocněl a z důvodu karantény zůstal ve své kajutě. Posádka vedená proviantním důstojníkem Anthony Holdingem se však vzbouřila a za svého kapitána si zvolila poručíka Johna Quelche. Koncem září kapitán Daniel Plowman v horečkách zemřel.

Později u břehů Brazílie vydrancovali devět portugalských lodí a získali cenný náklad zbraní, kůží, cukru, látek, beden zlatého prachu a peněz. Tou dobou však bylo mezi Portugalskem a Anglií uzavřeno spojenectví. Proto anglická admiralita po zprávě z Portugalska o drancování jejich lodí vydala zatykač na celou posádku. V květnu 1704 loď CHARLES přistála v Marblehead dnes přístav ve státě Massachusetts, kde se nic netušící posádka se svými podíly z kořisti rozešla. Do týdne byla většina posádky včetně Josepha Hutnota odchycena a uvězněna.

Počátkem června byl převezen do Bostonu k soudu. Joseph Hutnot byl na základě výpovědí členů posádky shledán vinným a odsouzen k několikaletému žaláři.

 

 

Texty: P. Patočka, P. Steinhardt, H. Prien

Korektura: Ali

Aktualizováno: 16. září 2020

Prameny: viz ZDROJE