(Ne)Známí piráti a zločinci moří
strana F

 

William Fenner starší *?? - +1589. Anglický kapitán a pirát.

Byl otcem Williama Fennera mladšího.

Od roku 1567 se s ním plavili synovci Edward a George Fenner. Společně působili od Lamanšského kanálu až po západní pobřeží Afriky. Napadali Španěly, Portugalce a Francouze.

V roce 1588 se s lodí AYDE zúčastnil úspěšné obrany Anglie před útokem portugalsko-španělské Felicissima Armada (Neporazitelné loďstvo, Invencible Armada, Grand Armada). Viz Juan Martínez de Recalde.

V roce 1589 se zúčastnil výpravy English Armada (Contra Armada, Invencible Inglesa) do Španělska a Portugalska pod velením admirála Francise Drakea. Invaze skončila naprostou katastrofou. V boji o Lisabon byl William Fenner starší zabit. Viz don Martín de Bertendona y Gorondaa.

 

Edward Fenner *1550?? - +1595. Anglický kapitán a pirát.

Od roku 1567 se plavil se svým bratrem Georgem a strýcem Williamem Fennerem starším. Společně působili od Lamanšského kanálu až po západní pobřeží Afriky. Napadali Španěly, Portugalce a Francouze.

V roce 1588 se jako kapitán lodi SWIFTSURE zúčastnil úspěšné obrany Anglie před útokem portugalsko-španělské Felicissima Armada (Neporazitelné loďstvo, Invencible Armada, Grand Armada). Viz lord Charles Howard, 1.hrabě z Nottinghamu (Howard Effingham).

V roce 1589 se zúčastnil výpravy English Armada (Contra Armada, Invencible Inglesa) do Španělska a Portugalska pod velením admirála Francise Drakea. Invaze skončila naprostou katastrofou. Viz Maria Mayor Fernández de Cámara y Pita.

Na poslední neúspěšné loupežné výpravě Francise Drakea do Karibiku v roce 1595 byl při útoku španělských lodí zabit. Viz Gonzalo Méndez de Canço y Donlebún.

 

George Fenner *1550?? - +1589. Anglický pirát.

Od roku 1567 se plavil se svým bratrem Edwardem a strýcem Williamem Fennerem starším. Společně působili od Lamanšského kanálu až po západní pobřeží Afriky. Napadali Španěly, Portugalce a Francouze.

V roce 1588 se podílel na úspěšném odražení španělské Felicissima Armada (Neporazitelné loďstvo, Invencible Armada, Grand Armada). Viz don Alonso Pérez de Guzmán y de Zúñiga-Sotomayor, en el Palacio de Medina-Sidonia.

V roce 1589 se zúčastnil výpravy English Armada (Contra Armada, Invencible Inglesa) do Španělska a Portugalska pod velením admirála Francise Drakea. Invaze skončila naprostou katastrofou. V boji o Lisabon byl George Fenner zabit. Viz don Alonso de Bazán.

 

Francis Fletcher *1555 - +1619. Anglický duchovní a pirát.

Byl duchovním anglikánské církve a krátce rektorem na univerzitě v Londýně. Po rezignaci se od roku 1576 věnoval přípravě Drakeovy výpravy kolem světa v letech 1577-80 na lodi GOLDEN HIND (PELICAN). Tam působil jako lodní kaplan. Po popravě Thomase Doughtyho upadl v nemilost Francise Drakea (viz Peter Carder). Cestou také kreslil mapy a psal deník.

Po návratu z cesty kolem světa pokračoval v dráze duchovního. V roce 1593 se stal vikářem v Yorkshire. V roce 1605 se oženil s Margaret Gallardovou.

Jeho zápisy z cesty kolem světa se staly podkladem pro knihu The World Encompassed by Sir Francis Drake, která byla vydána v Londýně roku 1628.

 

Thomas Fenner *1550?? - +1591. Anglický kapitán a pirát.

Byl blízkým přítelem Francise Drakea.

Již jako plavčík se plavil s piráty. Působil v Atlantiku a Karibiku. Drancoval španělské lodě a osady.

V roce 1588 se již jako kapitán lodi NONPAREIL zúčastnil úspěšné obrany Anglie před útokem portugalsko-španělské Felicissima Armada (Neporazitelné loďstvo, Invencible Armada, Grand Armada). Viz sir John Hawkins.

V roce 1589 se zúčastnil výpravy English Armada (Contra Armada, Invencible Inglesa) do Španělska a Portugalska pod velením admirála Francise Drakea. Invaze skončila naprostou katastrofou. Viz Maria Mayor Fernández de Cámara y Pita.

Z hlediska Španělska a Portugalska je to pirát a lupič. Z hlediska Anglie je to kapitán a vlastenec.

 

George Fortescue *1550?? - +?? Anglický pirát.

Byl členem posádky Francise Drakea od roku 1563 a zúčastnil se všech jeho loupežných výprav do Karibiku. Společně vydrancovali mnoho španělských lodí, měst a osad.

Byl také na lodi GOLDEN HIND (PELICAN) viceadmirála Francise Drakea na cestě kolem světa v letech 1577-80.

V roce 1588 se podílel na úspěšném odražení španělské Felicissima Armada (Neporazitelné loďstvo, Invencible Armada, Grand Armada). Viz Juan Martínez de Recalde.

V roce 1589 se zúčastnil výpravy English Armada (Contra Armada, Invencible Inglesa) do Španělska a Portugalska pod velením admirála Francise Drakea. Invaze skončila naprostou katastrofou. Viz don Martín de Bertendona y Goronda.

 

William Fenner mladší *1570?? - +1600?? Anglický kapitán a pirát.

Byl synem Williama Fennera staršího.

Působili od Lamanšského kanálu až po západní pobřeží Afriky. Napadal Španěly, Portugalce a Francouze.

V roce 1589 se zúčastnil výpravy English Armada (Contra Armada, Invencible Inglesa) do Španělska a Portugalska pod velením admirála Francise Drakea. Invaze skončila naprostou katastrofou. Viz Maria Mayor Fernández de Cámara y Pita.

Později vydrancoval Puerto Santo na Madeiře.

 

Thomas Farrington *1670?? - +1710?? Anglický pirát působil v Karibiku. Byl členem posádky korzárské lodě CHARLES kapitána Daniela Plowmana.

CHARLES vyplul z Bostonu v červenci roku 1703 na korzárskou výpravu proti francouzským a španělským lodím. Nedlouho po vyplutí kapitán Daniel Plowman onemocněl a z důvodu karantény zůstal ve své kajutě. Posádka vedená proviantním důstojníkem Anthony Holdingem se však vzbouřila a za svého kapitána si zvolila poručíka Johna Quelche. Koncem září kapitán Daniel Plowman v horečkách zemřel.

Později u břehů Brazílie vydrancovali devět portugalských lodí a získali cenný náklad zbraní, kůží, cukru, látek, beden zlatého prachu a peněz. Tou dobou však bylo mezi Portugalskem a Anglií uzavřeno spojenectví. Proto anglická admiralita po zprávě z Portugalska o drancování jejich lodí vydala zatykač na celou posádku. V květnu 1704 loď CHARLES přistála v Marblehead dnes přístav ve státě Massachusetts, kde se nic netušící posádka se svými podíly z kořisti rozešla. Do týdne byla většina posádky včetně Thomase Farringtona odchycena a uvězněna.

Počátkem června byl převezen do Bostonu k soudu. Thomas Farrington byl na základě výpovědí členů posádky shledán vinným a odsouzen k několikaletému žaláři.

 

 

Texty: P. Patočka, P. Steinhardt, H. Prien

Korektura: Ali

Aktualizováno: 16. září 2020

Prameny: viz ZDROJE