(Ne)Známí piráti a zločinci moří
strana E

 

Lawrence Eliot *1545?? - +1600?? Anglický pirát.

Byl členem posádky Francise Drakea od roku 1560 a zúčastnil se všech jeho loupežných výprav do Karibiku. Společně vydrancovali mnoho španělských lodí, měst a osad.

Byl také na lodi GOLDEN HIND (PELICAN) viceadmirála Francise Drakea na cestě kolem světa v letech 1577-80. 

V roce 1588 se podílel na úspěšném odražení španělské Felicissima Armada (Neporazitelné loďstvo, Invencible Armada, Grand Armada). Viz don Alonso Pérez de Guzmán y de Zúñiga-Sotomayor, en el Palacio de Medina-Sidonia.

V roce 1589 se zúčastnil výpravy English Armada (Contra Armada, Invencible Inglesa) do Španělska a Portugalska pod velením admirála Francise Drakea. Invaze skončila naprostou katastrofou. Viz Maria Mayor Fernández de Cámara y Pita.

 

Peter Easton také Eston *1570 - +1619?? Anglický kapitán, admirál a pirát působil podél východního pobřeží Severní Ameriky, v Bristol Channel a Karibiku. Stal se legendou ještě za svého života.

Peter Easton pocházel ze šlechtické rodiny věrné anglické koruně při křížových výpravách. V mládí sloužil a vyrůstal na lodích královského námořnictva.

V roce 1602 získal Easton od královny Alžběty I. korzárské právo a velení nad třemi válečnými loděmi, se kterými měl prosadit mír a právo u Newfoundlandu, protože většina místních rybářů se také přiživovala pirátstvím. Jeho vlajková loď byla HAPPY ADVENTURE.

Cestou zajali holandské piráty, kteří měli zajaté irské trosečníky z potopené lodi. Jeden Eastonův důstojník se zamiloval s jednou trosečnicí a trvale se usadili v Bristol’s Hope v Newfoundlandu. O tomto vztahu vznikla legenda o princezně Sheila NaGeira a Gilbertu Pike. Easton měl také napadat cizí lodě především španělské Zlaté galeony a získávat jejich náklad. Nedokázal však odvrátit místní rybáře od pirátství a celkovou situaci změnit.

V důsledku války Anglie se Španělskem v roce 1604 nedostali Peter Easton a jeho flotila žold, a proto sami přešli k pirátství. Král Jakub I. Stuart vyslal mladého kapitána Henry Mainwarringa, aby chytil Petera Eastona a učinil přítrž jeho pirátství. To se nezdařilo, protože Henry Mainwarring se sám přidal k jeho pirátské flotile. Easton měl základnu na ostrově Oderin v Newfoundlandu. Byla to boka ve tvaru podkovy, která dobře chránila kotvené lodě vysokými kopci. Ve vstupu vybudoval pevnůstku, kterou při průzkumu ostrova objevil v roce 1713 kapitán Tavener. Zřícenina pevnůstky je patrná dodnes.

Kolem roku 1610 se svou flotilou působil v Bristol Channel v Anglii a Lamanšském průlivu. Záhy kontroloval většinu přístavů a lodní dopravy. Spojil se s mocným rodem Killigrewsů z Falmouth z Cornwallu, kteří Eastona finančně podporovali a spolupodíleli se na zisku z pirátství.

V roce 1612 měl Peter flotilu deseti lodí s hlavním přístavem v Harbour Grace na Newfoundlandu. V následujících letech drancoval lodě a kolonie v Severní Americe a také v Karibiku. Přitom nabíral další lodě do své flotily. Po vydrancování asi třiceti lodí u St.John zajali kapitána sira Richarda Whitbourneho, kterého propustili za podmínek, že vyjedná v Anglii milost pro Petera Eastona a jeho muže. Milost jim byla skutečně udělena, ale nedozvěděli se o tom.

Odhaduje se, že Easton v posádkách měl asi dva tisíce námořníků, z nichž někteří byli rybáři z Newfoundlandu a flotilu až čtyřiceti lodí.

Během dalších dvou let netrpělivého čekání na milost podnikl výpravu na pevnost San Felipe del Morro v Puerto Rico, kterou v roce 1595 také neúspěšně dobýval Francis Drake. Tady se Eastonovi piráti zmocnili španělské zlaté galeony SAN SEBASTIAN plné zlata. Vrátili se do Harbour Grace.

V letech 1612-1614 byl natolik obávaný, že guvernéři pobřežních kolonií nemohli ignorovat jeho přítomnost. Byla vyslána spojená flotila francouzských a španělských lodí zničit flotilu Petera Eastona v Harbour Grace. Střetli se u Conception Bay. Pirátům se nakonec podařilo útok odrazit a uniknout. Traduje se, že čtyřicet sedm pirátů, kteří v této bitvě padli, byli pohřbeni v Bear Cove nedaleko ústí Harbour Grace. Easton přesunul svou základnu na Ferryland, zde si postavil dům, který stojí dosud. Odtud řídil útoky na proplouvající lodě.

Později odplul drancovat španělské lodě u Azor. Pak se spojil v alianci s Otomanem Osmanské říše a v Alžíru drancovali Španěly podél Berberského pobřeží ve Středozemním moři. Poté rozdělil obrovské bohatství vyplacením podílů mužům celé své flotily, kterou rozpustil a odešel na odpočinek.

Peter Easton se s mnoha miliony ve zlatě a titulem markýz Savojský usadil ve městě Villefranche-sur-Mer v Savojsku v tehdejší Itálii, dnešní Francouzské riviéry. Zde žil do vysokého věku.

Dnes je v Harbour Grace v muzeu jedna místnost věnovaná Peteru Eastonovi.

 

 

Texty: P. Patočka, P. Steinhardt, H. Prien

Korektura: Ali

Aktualizováno: 16. září 2020

Prameny: viz ZDROJE