(Ne)Známí piráti a zločinci moří
strana B

 

William de Briggeho *?? - +1228. Anglický pirát z Yorkshire.

Působil v Lamanšském kanále a Baltském moři. Za pirátství byl oběšen.

Byl historicky prvním potrestaným pirátem, který anglické úřady zdokumentovaly.

 

Michele Balbo *?? - +1270?? Italský pirát.

Působil v Egejském moři. Drancoval řecké a arabské lodě.

 

D’Anaia Bulgarino *?? - +1275. Italský pirát.

Působil v Egejském moři a drancoval Benátské lodě.

 

James Bianco *?? - +1305?? Italský pirát ze Středozemního moře.

Drancoval benátské loďstvo.

 

Lupo de Bertagno *?? - +1445?? Španělský pirát.

Působil v mořích Malé Asie jižního Řecka. Napadal hlavně lodě benátských a řeckých kupců.

 

Thomas Bodulgate *?? - +1471. Anglický pirát.

Působil v Atlantiku. Napadal kdekoho. Byl politickým negramotem se vším všudy.

 

Nicolo Bonfiglio *?? - +1500?? Francouzský pirát.

Působil ve Středozemním moři a napadal benátské loďstvo.

 

Aruj Barbarossa též Baba Oruj, Red Beard *1470?? - +1518. Osmanský (Turecký) pirát.

Po vyhnání jeho rodiny z ostrova Midilli (dnes řecký ostrov Lesbos), se stal kapitánem a pirátem, stejně jakojeho tři bratři. Napadal španělské, francouzské, italské, arabské a řecké lodě ve Středozemním moři. Byl natolik úspěšný, že zaujal Antalyjského Ottomanského prince, guvernéra města i vládu. Ti ho přijali do svých služeb a poskytli mu osmnáct válečných galér. V roce 1516 spolu s bratry a mohutnou flotilou osvobodili od Španělů města Jijel a Alžír. Roku 1530 byl jmenován beyem (regentem) Alžíru. Už jako Ottoman Alžíru svedl bitvu se Španěly, ve které byl zabit.

 

Robert Blondel *1530?? - +1568. Francouzský kapitán a pirát.

Působil v Atlantiku a Karibiku na lodi GRACE OF GOD, napadal španělské zlaté galeony. V roce 1567 se připojil k výpravě Johna Hawkinse.

Roku 1568 se v San Juan de Ulúa, dnešní Veracruz, střetli se španělskou válečnou flotilou čtyř lodí admirála Francisca Lujána. Došlo k boji a krom dvou anglických lodí, které unikly, byly anglické lodě zajaty či potopeny. Robert Blondel byl po krátkém věznění popraven.

 

Jean Bontemps *1530?? - +1572. Francouzský kapitán a pirát.

Působil v Karibiku a drancoval španělské lodě a města.

Od roku 1559 se plavil s Jean-Martin Cotes společně zaútočili na Santa Martu a Cartagenu. V roce 1567 spolupracoval s Johnem Lovellem a jako obchodnici prozkoumali španělskou osadu Margaritu. Protože v Margaritě byla početná vojenská posádka, napadli sousední město Rio de la Hacha ovšem neúspěšně. Za nějaký čas se Bontemps rozhodl napadnout Curacao. Při útoku byl zabit šípem obránců.

 

John Brewer *1540?? - +1600?? Anglický kapitán a pirát.

Byl členem posádky Francise Drakea od roku 1560 a zúčastnil se všech jeho loupežných výprav do Karibiku. Společně vydrancovali mnoho španělských lodí, měst a osad.

Byl kapitánem na lodi GOLDEN HIND (PELICAN) viceadmirála Francise Drakea na cestě kolem světa v letech 1577-80.

V roce 1588 se podílel na úspěšném odražení španělské Felicissima Armada (Neporazitelné loďstvo, Invencible Armada, Grand Armada). Viz Juan Martínez de Recalde.

V roce 1589 se zúčastnil výpravy English Armada (Contra Armada, Invencible Inglesa) do Španělska a Portugalska pod velením admirála Francise Drakea. Invaze skončila naprostou katastrofou. Viz Maria Mayor Fernández de Cámara y Pita.

 

Mark Bury *?? - +1589 Anglický pirát.

Působil v Atlantiku. Byl potopen Angličany.

 

Edward Bright *1545?? - +1589. Anglický pirát.

Byl členem posádky Francise Drakea od roku 1560 a zúčastnil se všech jeho loupežných výprav do Karibiku. Společně vydrancovali mnoho španělských lodí, měst a osad.

Byl také na lodi GOLDEN HIND (PELICAN) viceadmirála Francise Drakea na cestě kolem světa v letech 1577-80. 

V roce 1588 se podílel na úspěšném odražení španělské Felicissima Armada (Neporazitelné loďstvo, Invencible Armada, Grand Armada). Viz lord Charles Howard, 1.hrabě z Nottinghamu (Howard Effingham).

V roce 1589 se zúčastnil výpravy English Armada (Contra Armada, Invencible Inglesa) do Španělska a Portugalska pod velením admirála Francise Drakea. Invaze skončila naprostou katastrofou. Byl při tom zabit. Viz don Martín de Bertendona y Goronda.

 

Thomas Beavin *?? - +1590?? Anglický pirát.

Působil v okolí Walesu. Po dopadení byl oběšen v Londýně.

 

Don Diego Brocchiero de Anaya *?? - +1590?? Španělský pirát a maltézský rytíř.

Působil ve Středozemním moři. Drancoval arabské a benátské lodě.

 

Francesco Barbolani De Conti De Montauto *?? - +1600?? Pravděpodobně italský pirát, známý jako Rytíř svatého Štěpána. S bratrem působil podél Berberského pobřeží (dnes břehy od Maroka po Libyi) a napadal jejich lodě.

 

Richard Best *?? - +1600?? Anglický pirát z Karibiku.

Napadal a drancoval španělské zlaté galeony.

 

Philip Boyte *?? - +1600?? Anglický pirátek z Portlandu. Byl oběšen v Londýně.

 

William Baughe *?? - +1610?? Anglický pirát, působil v okolí Irska.

 

Peter Boniton *?? - +1615?? Anglický pirát.

Působil v Karibiku a napadal kdekoho, hlavně Francouze. Byl zajat a popraven v Marseille ve Francii.

 

Richard Bishop *1550?? - +1617. Anglický pirát. Působil ve Středomoří a Atlantiku.

 

Giulio Barbolani Dei Conti De Montauto *?? - +1619. Pravděpodobně italský pirát, znám jako Rytíř svatého Štěpána. S bratem působil podél Berberského pobřeží (dnes břehy od Maroka po Libyi) a napadal jejich lodě.

 

Gualterotti Bardi *?? - +1620?? Pirát asi italského původu. Byl maltézským rytířem.
Působil ve Středozemním moři. Drancoval arabské a osmanské lodě.

 

Dixie Bull též Dixey *?? – 1632?? Anglický pirát a kapitán.

Působil v Atlantiku u břehů severní Ameriky. V roce 1631 připlul na šalupě do Bostonu a obchodoval. Po vyplutí byl napaden francouzskými piráty a oloupen. Dal se na pirátství, aby si nahradil ztrátu. Zvláštní bylo, že jako angličan drancoval nejen španělské a francouzské ale i anglické lodě. Také vydrancoval Pemaquid, město vyvážející kožešiny a získal bohatou kořist. Poté zmizel.

 

Gabrielle Chambres de Boisbaudrant *?? - +1640?? Francouz, maltézský rytíř a pirát.

Byl zabit na osmanské galéře při zajímání sultánova ottomana.

 

Jan Gijsbertszoon Booneter *?? - +1640?? Holandský pirát, působil v Karibiku.

Napadal hlavně španělské zlaté galeony a města.

 

Abraham Blauvelt *1600?? - +1663. Holandský pirát.

V roce 1630 zmapoval pobřeží Hondurasu, Nikaragui a ústí řeky Bluefield. Roku 1644 byl kapitánem ve službách švédské východoindické společnosti. Ukořistil několik španělských lodí s nákladem na cestě z New Amsterdamu (dnes New York) na Jamajku. Roku 1648 se smířilo Holadsko a Španělsko. Blauvelt odplul do New Portu, kde guvernér označil jeho činnost jako nelegální. Stal se pirátem, působícím v okolí Nové Anglie a v Karibiku. Roku 1650 byl zvolen komodorem flotily pirátského Bratrstva. Velel ukořistěné francouzské lodi LA GARSE (často se zaměňuje za LA GRACE českého kapitána Augustina Heřmana !!). V roce 1660 spojil síly s Christopherem Myngsem a napadli španělské město Campeche.

 

John Bamfield *?? - +1665?? Anglický pirát.

Působil v Karibiku. Plavil se s Henry Morganem a spolu provedli invazi na Saint Eustatius a Sabu.

 

Charlotte de Berry *1636 - +?? Anglická pirátka a kapitánka.

Jako náctiletá byla hluboce zamilovaná do svého námořníka. Otěhotněla a její rodiče je donutili se vzít. Utekli od rodičů a v přestrojení se s ním dostala na loď. Důstojník našel černou pasažérku. Manžel se jí zastal a vyvolal rvačku ve které padl. Po přistání pracovala v doku. Kapitán obchodní lodi de Berry, na kterou nakládala zboží ji pozval na loď a vzápětí unesl. Vdala se za něho. Pluli do Afriky. Po letech se zamilovala do člena posádky Armelia Gonzaleze. Po vzpouře posádky se stala kapitánkou pirátů. Měla s Gonzálezem děti, které se začlenily do posádky. Křižovala pobřeží Afriky a Karibiku, napadala obchodní lodě, hlavně španělské zlaté galeony.

 

Chevalier de la Barre *?? - +1670?? Maltský pirát.

Působil ve Středozemním moři a drancoval arabské a osmanské lodě.

 

Joseph Bradley *1600?? - +1671. Anglický pirát, působil v Karibiku.

Podnikal výpady s Edwardem Mansfieldem a Henry Morganem. Ve společné akci s Morganem při napadení Chagres v Panamě byl zabit.

 

Roche Braziliano též Rock, Roch, Roc, Roque *1630 - +1671. Holandský kapitán a pirát.

Jeho pravé jméno bylo Gerrit Gerritszoon z holandské kolonie v Brazílii. Působil v Karibiku a u břehu jižní Ameriky do roku 1654. Byl znám svou krutostí a zvěrstvy páchanými i na nemluvňatech. Roku 1654 jej Španělé dopadli, on jim však utekl. S pomocí piráta Françoise l'Olonnaise si koupil novou loď. Později se připojil k nájezdům Henryho Morgana. Roku 1671 zmizel s lodí a nikdo o něm už nikdy neslyšel.

 

Adam Brewster *?? - +1675?? Anglický pirát a kapitán, působil v Karibiku.

Zúčastnil se s Henrym Morganem vydrancování Puerto Bello a Maracaiba.

 

James Browne *?? - +1677. Skotský pirát, působil v Karibiku.

Byl známý tím, že se vydával za Francouze. Byl oběšen na Jamajce.

 

Kapitán Barnes *?? - +1680?? Anglický pirát.

Působil v Karibiku. Plavil se s kapitánem Lagarderem a spolu vyplenili španělské město Santa Martu.

 

Antoine Bernard *?? - +22.11.1683. Francouzský pirát. Působil v Karibiku a drancoval španělské zlaté galeony v okolí Kajmanských ostrovů. Po dopadení byl oběšen ve Veracruz.

 

Kapitán Bournano *?? - +1690?? Francouzský pirát, působil v Karibiku.

Společně s kapitány Robertem Allisonem, Johnem Coxonem, Corneliusem Essexem, Thomasem Mackettem, Henry Morganem, Jeanem Rosem a Bartolomějem Sharpem přepadli a vyplenili Puerto Bello.

 

John Burton *?? - +1697. Anglický pirát, působil v Indickém oceánu.

Původně byl ševcem v New Yorku. V roce 1696 Kývl na nabídku Williama Kidda a vstoupit do jeho posádky na lodi ADVENTURE GALLEY. Počátkem roku 1697 napadli Velký Mogulský konvoj poutníků do Mekky s doprovodem několika válečných lodí Východoindické společnosti pod velením kapitána Edwarda Barlowa. Ti Kiddův útok odrazili a John Burton byl při něm zabit.

 

Sidi Abdulla Ben Aissa *?? - +1698?? Berberský (Marocký) pirát.

Působil ve Středozemním moři a napadal hlavně francouzské lodě.

 

Kapitán Blout *?? - +1699?? Francouzský pirát z Karibiku.

Podílel se na vydrancování Cartageny.

 

Hugh Banks *?? - +1699?? Anglický zamindrákovaný pirátek. Byl uvězněn kapitánem Mathewem Lowthem.

 

George Bollen *?? - +1700?? Anglický pirát. Působil v Karibiku.

Byl spojenec Williama Kidda. Zaučoval dvánácti letého plavčíka Williama Jenkinse, ten roku 1696 při setkání lodí přešel na palubu kapitána Williama Kidda ADVENTURE GALLEY.

 

Kapitán Blanc *?? - +1700. Francouzský pirát, působil v Karibiku. Účastnil se napadení Cartageny.

 

Samuel Bradley *1650?? - +1700?? Anglický pirát a kapitán. Působil v Karibiku. Víme jen, že byl švagrem Williama Kidda.

 

George Booth *1660?? - +1700. Anglický pirát působil v Indickém oceánu. V posádce měl Johna Bowena. Roku 1699 spolu zajali arabskou otrokářskou loď SPEAKER. Při vyjednávání náhrady za ztracené otroky byl zabit Araby nedaleko Zanzibaru.

 

Samuel Bradish *1672 - +1701. Pirát působil na východním pobřeží severní Ameriky.

Byl dopaden v New Yorku přístavní stráží pro podezření, že jde o hledaného piráta.

 

John Bowen *?? - +1704. Pirát z Bermud kreolského původu, působil v Karibiku a Indickém oceánu.

V mládí sloužil na lodích jako pikolík. Po přepadení se dostal mezi piráty. Po ztroskotání na Madagaskaru s dalšími zajatci uprchli do St.Augustine. S kapitánem Readem plul na Madagaskar, kde jako člen posádky vstoupil na loď kapitána George Bootha. Roku 1699 spolu zajali otrokářskou loď SPEAKER. Booth byl zabit Araby, při sjednávání náhrad za ztracené otroky nedaleko Zanzibaru. Pak přepadal lodě Východoindických společností. Koncem r. 1700 v bouři najeli na útes u Mauritia a loď byla zničena. Upravenou šalupou na brigu CONTENTS, se dostali na Madagaskar, kde založili město s pevností Maratan. V roce 1702 zajali loď SPEEDY RETURN. Později potkal bývalé členy posádky George Bootha i Thomase Howarda, nyní kapitána lodi PROSPEROUS. V roce 1703 spolu plenili Somálská a Súdánská města. V Rudém moři zajali dvě lodě Východoindických společností. Větší si ponechali a přejmenovali na DEFIANT. Poté dal Bowen rozkaz spálit SPEEDY RETURN i PROSPEROUS a předal velení Nathanielu Northovi. Thomas Howard se svými čtyřiceti muži na Mascarene z DEFIANT odešel na odpočinek, Bowen na Madagaskaru také. Asi za šest měsíců zemřel na střevní chřipku.

 

Robert Bradinham *1650?? - +1710?? Anglický pirát, lodní lékař a chirurg. Plavil se na lodi kapitána Williama Kidda ADVENTURE GALLEY v Karibiku a Indickém oceánu. Byl loajálním členem posádky, stejně jako další známí členové mužstva: Richard Barleycorn, Hendrick van der Heul, William Jenkins, Robert Lamley, Gabriel Loffe, William Moore (ten byl zabit W.Kiddem při vzpouře 30.října 1697), Able Owens, Joseph Palmer a Hugh Parrot. Celá posádka s Kiddem byla 6.července 1699 v Bostonu zatčena. Po roce věznění byli dopraveni k soudu do Anglie. Bradinham s J.Palmerem u soudu vypovídali, mimo jiné také o zabití W.Mooreho při vzpouře 30.října 1697 i o střetu s R.Cullifordem u Madagaskaru. Byl odsouzen k trestu smrti oběšením, vzápětí byl omilostněn.

 

Edward Buckmaster *1660?? - +1696?? Anglický pirát.

Byl hospodským v New Yorku v přístavní krčmě. Kývl na nabídku Williama Kidda a vstoupit do jeho posádky na lodi ADVENTURE GALLEY. Byl zabit při námořním boji s araby v Indickém oceánu.

 

Samuel Burgess též Daniel Burgess *1650 New York - +1716 Madagaskar. Americký kapitán a pirát. Působil v Karibiku a Indickém oceánu.

V roce 1689 byl členem posádky na lodi SAINTE ROSE, které se zmocnili vzbouřenci pod vedením Williama Kidda a později ji přejmenovali na BLESSED WILLIAM. V únoru 1690 se na ostrově Antigua s Edwardem Coatesem přidal k Robertu Cullifordovi a tuto loď Williamu Kiddovi ukradli. Přejmenovali ji na JACOB a za kapitána si zvolili Williama Masona. V roce 1691 se zastavili v New Yorku u guvernéra, aby jim za úplatek bylo odpuštěno pirátství a bylo dáno korzárské právo. Burgess tu zůstal. Začal pracovat pro nejbohatšího obchodníka v New Yorku Fredericka Phillipse, jako kapitán na lodi MARGARET. Obchodovali s piráty na Madagaskaru, prodávali jim zbraně a děla za zlato a otroky. V dubnu 1693 si koupil dům. V prosinci 1699 u Kapského města byla MARGARET zajata a náklad otroků a zlata byl zabaven kapitánem Lowthem z Východoindické společnosti. Po zastávce v Bombaji byl Burgess převezen do Londýna. U soudu v roce 1701 byl obviněn z podpory a konání pirátství. To dosvědčil i pirát Robert Culliford. Po doznání byl odsouzen, ale byla mu udělena milost s podmínkami. Stal se důstojníkem na lodi NEPTUNE a obchodoval s otroky a alkoholem. Po bouři pomohl ztroskotané lodi, netušíc že šlo o piráty Johna Halseye. Ti násilně převzali NEPTUNE a část její posádky přešla k pirátům, včetně Burgesse. Ten byl záhy jmenován proviantním důstojníkem. Roku 1708 kapitán Halsey v horečkách zemřel. Burgess pak zůstal na Madagaskaru, kde se věnoval obchodu s otroky. V roce 1716 byl po neshodě s otrokáři otráven.

 

Samuel Bellamy *?? - +26.4.1717. Anglický pirát.

Byl znám jako Black Sam nebo Black Bellamy.

Působil v Karibiku na lodi WHYDAH GALLY. Na sněmu pirátů byl zvolen jako Komodor pirátské flotily, čímž si vysloužil přezdívku Princ pirátů a jeho posádka Družina Robina Hooda. Přepadali kdekoho a drancovali pobřežní města. Po dopadení byli popraveni ve státě Massachusetts.

 

Stede Bonnet též Pirát Gentleman *1665?? Barbados - +10.12.1718. Anglický pirát.

Působil v Atlantiku na východním pobřeží severní Ameriky a v Karibiku.

Byl kapitánem lodi REVENGE. S důstojníkem Edwardem Teachem známý jako Černovous, plenili východní pobřeží. Po neúspěšném útoku na americkou loď PROTESTANT CAESAR se posádka vzbouřila. Za svého kapitána si zvolila Černovouse. Stede byl na člunu ponechán osudu.

Byl chycen a souzen guvernérem Severní Karolíny Charlesem Edenem. Guvernér Bonnetovi nabídl milost, když bude jeho korzárem s novým jménem kapitán Thomas a novou lodí ROYAL jAMES napadat Španěly. Přesto že Bonnet s podmínkami souhlasil, po vyplutí dohodu porušil.

Byl chycen a po soudu v Jižní Karolíně v Charlestownu popraven.

 

Kapitán Bran též Brand *?? - +1675?? Anglický pirát, působil v Karibiku.

S Henry Morganem vyplenili Porto Bello. A s Roche Brazilianem vydrancovali Campeche.

 

Eugenio Borg *1670?? - +1710?? Maltézský rytíř a pirát ze Středozemního moře.

 

John Breck *1670?? - +1710?? Anglický pirát působil v Karibiku.

Byl členem posádky korzárské lodě CHARLES kapitána Daniela Plowmana.

CHARLES vyplul z Bostonu v červenci roku 1703 na korzárskou výpravu proti francouzským a španělským lodím. Nedlouho po vyplutí kapitán Daniel Plowman onemocněl a z důvodu karantény zůstal ve své kajutě. Posádka vedená proviantním důstojníkem Anthony Holdingem se však vzbouřila a za svého kapitána si zvolila poručíka Johna Quelche. Koncem září kapitán Daniel Plowman v horečkách zemřel.

Později u břehů Brazílie vydrancovali devět portugalských lodí a získali cenný náklad zbraní, kůží, cukru, látek, beden zlatého prachu a peněz. Tou dobou však bylo mezi Portugalskem a Anglií uzavřeno spojenectví. Proto anglická admiralita po zprávě z Portugalska o drancování jejich lodí vydala zatykač na celou posádku. V květnu 1704 loď CHARLES přistála v Marblehead dnes přístav ve státě Massachusetts, kde se nic netušící posádka se svými podíly z kořisti rozešla. Do týdne byla většina posádky včetně Johna Brecka odchycena a uvězněna.

Počátkem června byl převezen do Bostonu k soudu. John Breck byl na základě výpovědí členů posádky shledán vinným a odsouzen k několikaletému žaláři.

 

Phineas Bunce *?? - +1718. Anglický pirát, působil v Karibiku.

Byl za loupeže zatčen a později omilostněn guvernérem Woodesem Rogersem. Později byl zabit v bitce se španělskou pobřežní hlídkou.

 

Charles Bellamy *?? - +1720. Anglický pirát.

Působil v okolí Nové Anglie a Newfoundlandu. Napadal rybáře, malé obchodní lodě a pobřežní osady.

 

Chevalier de Borras *?? - +1740?? Francouzský pirát, působil ve Středozemním moři.

Napadal kdekoho. Nejčastěji arabské lodě.

 

Kapitán Balestrier *?? - +1742?? Pirát se základnou na Malorce.

Působil ve východní části Středozemního moře a drancoval arabské a osmanské lodě.

 

Richard Barleycorn *1682 - +1750?? Anglický pirát.

Plavil se na lodi kapitána Williama Kidda ADVENTURE GALLEY v Karibiku a Indickém oceánu.

Když mu bylo čtrnáct roků zaučoval ho jako plavčíka William Kidd. Byl loajálním členem posádky, stejně jako další známí členové mužstva: Robert Bradinham, Hendrick van der Heul, William Jenkins, Robert Lamley, Gabriel Loffe, William Moore (ten byl zabit W.Kiddem při vzpouře 30.října 1697), Able Owens, Joseph Palmer a Hugh Parrot. Celá posádka s W.Kiddem byla 6.července 1699 v Bostonu zatčena. Po roce věznění byli dopraveni k soudu do Anglie. Barleycorn u soudu mimo jiné také vypovídal o událostech při vzpouře 30.října 1697. Byl odsouzen k trestu smrti oběšením, vzápětí však byl omilostněn.

 

Anne Bonny též Anney *8.3.1702 - +22.4.1782. Irská pirátka.

Působila v Karibiku. Jako malá plula s rodiči do Nového světa. Matka krátce po příjezdu zemřela, otec podlehl hazardu. Ve třinácti letech se ocitla na ulici. Nějaký námořník si ji vzal za ženu. S ním se dostala na Bahamy do místní krčmy. Zde se setkala s Johnem Calico Rackhamem, kterému učarovala. Ten ji vzal do své posádky na loď WILLIAM spolu s Mary Readovou.

V říjnu 1720 byla loď WILLIAM napadena šalupou THE TYGER kapitána Jonathana Barneta, který je pronásledoval. Během boje se Anne a Mary podařilo uniknout. Posádka včetně Rackhama po krátké bitce podlehla.

Později byla Anne dopadena, protože však byla těhotná, nemohla být popravena ani vězněna. Po propuštění odešla do Charles Townu v Jižní Karolíně, kde 21.prosince 1721 povila Rackhamovo dítě. Vdala se za místního občana Josepha Burleighta, který měl sám deset dětí. Ve věku osmdesáti let zemřela jako velice respektovaná žena.

 

Blackmann *?? - +1810?? Pirát neznámého původu ve službách Francie.

Křižoval Lamanšský kanál a útočil na jakoukoli anglickou loď.

 

Charlotte Badger *1778 - +1816?? Anglická / australská pirátka, je známá jako první australská pirátka. Působila hlavně v okolí Nového Zélandu.

Za zločiny kapsářství byla z Anglie s dítětem deportována do trestanecké kolonie v Oceánii. Se svým milencem Johnem Lancashire, spoluvězeňkyní Catherine Hagerty a Benjaminem Kelly se zmocnili lodi. Posádku vysadili na čluny a odpluli do Bay of Island na Novém Zélandu. Odtud pak podnikali výpravy.

 

Kapitán Biciaki *?? - +1825?? Řecký pirát z východního Středomoří.

 

 

Eli Boggs též 伊拉·波斯 (Ira Persian) *?? - +1860?? Americký pirát.

Působil na západním pobřeží Severní Ameriky. Od roku 1850 působil na jihu Čínského moře ze základny poblíž Hong-Kongu. Ponejvíce operoval v ústí Perlové řeky. Napadal čínské obchodní lodě i koloniální lodě plující z Evropy s nákladem opia. Byl znám svou nevypočítatelností a krutostí. Roku 1857 jeho posádku násilně a krvavě zlikvidovali konkurenční piráti. Jeho samotného vydali britským koloniálním úřadům. Po třech letech žaláře v Hong-Kongu byl převezen do USA. Než došlo k soudu byl zavražděn.

 

 

Texty: P. Patočka, P. Steinhardt, H. Prien

Korektura: Ali

Aktualizováno: 16. září 2020

Prameny: viz ZDROJE