Mapa výskytu modřínu ve světě - označeno červenou barvou.

Mapa výskytu modřínu ve světě - označeno červenou barvou.