schema typu: roundship, známý také jako nef

schema typu: roundship, známý také jako nef