Němerký nef, čili roundship.

Němerký nef, čili roundship.