Kapitánský můstek nad hlavní kajutou.

Kapitánský můstek nad hlavní kajutou.