Hlavní obývací kajuta. Pohled doleva.

Hlavní obývací kajuta. Pohled doleva.