Karv, model od Victora C. Gökalund. Foto: Karolina Kristensson, Muzeum námořní historie, Švédsko.

Karv, model od Victora C. Gökalund. Foto: Karolina Kristensson, Muzeum námořní historie, Švédsko.