Tradiční historická šalupa. Obr.: Pearson Scott Foresman.

Tradiční historická šalupa. Obr.: Pearson Scott Foresman.