Herenjacht, varianta jachty z 18. století s rozpěrovou vratiplachtou. Kresba tužkou.

Herenjacht, varianta jachty z 18. století s rozpěrovou vratiplachtou. Kresba tužkou.