Replika pinasy BATAVIA Východoindické společnosti (VOC) z roku 1628, Nizozemsko. Foto: 2014.

Replika pinasy BATAVIA Východoindické společnosti (VOC) z roku 1628, Nizozemsko. Foto: 2014.