Replika pinasy BATAVIA Východoindické společnosti (VOC) z roku 1628 v Lelystadu, Nizozemsko. Foto: RU 2017.

Replika pinasy BATAVIA Východoindické společnosti (VOC) z roku 1628 v Lelystadu, Nizozemsko. Foto: RU 2017.