Bilander se snadno zaměňuje za brigu. Nejzřetelnější rozdíl je trapézová křížová plachta na křížovém (zadním) stěžni.

Bilander se snadno zaměňuje za brigu. Nejzřetelnější rozdíl je trapézová křížová plachta na křížovém (zadním) stěžni.