Mapa výskytu dubu ve světě - označeno červenou barvou.

Mapa výskytu dubu ve světě - označeno červenou barvou.