schema typu: brander ze 17.století

schema typu: brander ze 17.století