schema typu: brander z 15.století

schema typu: brander z 15.století