Porovnání velikosti císařské dračí džunky pokladů (134 m, 440 ft) admirála Čeng Che s karakou LA SANTA MARÍA Kryštofa Kolumba. Obr.: Jan Adkins Studio.

Porovnání velikosti císařské dračí džunky pokladů (134 m, 440 ft) admirála Čeng Che s karakou LA SANTA MARÍA Kryštofa Kolumba. Obr.: Jan Adkins Studio.