Karaka PETER VON DANZIG z roku 1465. Byla válečnou lodí hanzovního města Gdaňsk (Danzig).

Karaka PETER VON DANZIG z roku 1465. Byla válečnou lodí hanzovního města Gdaňsk (Danzig).