schema typu: fregata válečná, obchodní, v.indická a uzávěrovál.

schema typu: fregata válečná, obchodní, v.indická a uzávěrovál.