schema typu: řadová bitevní loď 1. a 2.třídy

schema typu: řadová bitevní loď 1. a 2.třídy